Силабуси

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Силабуси навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Силабуси навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Силабуси навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни: