Факультет інформаційних технологій та економіки

Штерма Тетяна Василівна – декан факультету ІТЕ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:Інформаційний простір економіки та управління країн і регіонів в умовах суперечливих цивілізаційних змін;
Управління стратегічним розвитком трудового потенціалу в умовах інтеграції України до ЄС.

E-mail: sht.tatjana@gmail.com

Більше інформації Згорнути

Наукові дослідження, педагогічний досвід та інновації:

Штерма Тетяна Василівна розпочала свою трудову діяльність в 1992 році вчителем початкових класів загальноосвітньої школи після закінчення Чернівецького педагогічного училища.

З 2002 року – методист заочної форми навчання Чернівецького фінансово-юридичного інституту, Буковинського інституту, який у 2006 році отримав статус університету.

11 листопада 2011 року – присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

25 січня 2013 року – присвоєно вчене звання «доцент».

З 2013 року – завідувач кафедри економіки та підприємництва.

З 2018 року – декан факультету інформаційних технологій та економіки.

Штерма Тетяна Василівна плідно займається науковою діяльністю. Її наукові дослідження, спрямовані на розробку методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління стратегічним розвитком трудового потенціалу країни та впровадження новітніх управлінських моделей і технологій на підприємствах та у освітню діяльність.

Є автором публікацій навчально-методичного характеру, є учасником міжнародних науково-практичних конференцій, організатор науково-практичних семінарів. ЇЇ активна наукова діяльність поєднується з викладацькою роботою та керівництвом наукових робіт магістрів та здобувачів доктора філософії. Забезпечує читання навчальних дисциплін у магістратурі та аспірантурі.

Є засновником та керівником студентського гуртка «Науковий простір».

Під її керівництвом на базі університету проводяться міжнародні та регіональні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи з стейкхолдерами, що дозволяє забезпечити студентам знання, уміння та практичні навички у галузі комп’ютерних наук, обліку, фінансів; бути підготовленими до успішної практичної, науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності.

Тетяна Василівна систематично проходить підвищення кваліфікації як за кордоном так і в Україні. Є дійсним членом ГО «Українське науково-освітнє ІТ-товариство».

Здійснювала організаційну роботу серед викладачів та студентів з благодійної діяльності.

Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами:

-Грамота Головного управління освіти і науки ЧОДА (2010);
-Почесна грамота Чернівецької обласної ради (2012);
-Подяка Чернівецького міського голови (2015);
-Подяка Міністерства освіти і науки України (2020);
-Грамота Міністерства освіти і науки України (2022);
-Почесна Грамота Чернівецької ОВА (2023).

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7623-3738

Профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57476409500

У сучасній економіці та ІТ-індустрії все змінюється й удосконалюється. Ураховуючи особливості та потреби найпотужніших сфер розвитку держави, Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" іде в ногу з часом. Чергове підтвердження цього - створення факультету інформаційних технологій та економіки, базою для якого стали економічний факультет та факультет комп'ютерних систем і технологій. Таким чином для вирішення складних професійних завдань ми поєднали економічні можливості з сучасними комп'ютерними науками.

Факультет інформаційних технологій та економіки здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями:

  • - комп'ютерні науки;
  • - облік і оподаткування;
  • - фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.

Науково-педагогічний колектив готує висококваліфікованих фінансистів та бухгалтерів, системних адміністраторів та програмістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності, максимально логічно та доступно подає матеріал, завдяки чому студенти з легкістю засвоюють дисципліни згідно навчального плану.

Отримавши диплом фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, аспіранта, наші студенти отримують достатню підготовку для роботи в ІТ-службах та фінансових структурах. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки та ІТ-індустрії.

Якщо Ви прагнете стати чудовим бухгалтером, фінансистом, брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри, бажаєте працювати системним адміністратором, керувати цілим парком комп'ютерів, працювати у сфері Інтернет-зв'язку, тоді запрошуємо Вас до ПВНЗ «Буковинський університет» на факультет «Інформаційних технологій та економіки».

Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у міжнародних конференціях, конкурсах, міжвузівських науково-практичних семінарах дають студентам неоціненний досвід та широкий спектр знань у галузі програмування, комп’ютерних інформаційних технологій, оподаткування, обліку, фінансів, банківської справи.

Факультет оснащений потужною матеріально-технічною базою, що дає можливість практично застосувати теоретичні знання. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею з виходом в Internet. Студенти мають безкоштовний доступ до його ресурсів. Кращі студенти можуть отримати гранти на семестрове навчання в університетах Румунії, а також подвійні дипломи магістра: ПВНЗ «Буковинський університет» і одного з університетів Румунії.

На факультеті ІТЕ щорічно проводиться міжвузівський науково-практичний семінар: "Економіка та інформаційні технології: управління та виклики сьогодення", результатом якого є сертифікати з різними напрямками роботи.

На факультеті працюють: доктор економічних наук, професор Євдокименко В. К., кандидат фізико-математичних наук, доцент Вершигора В.Г., кандидат економічних наук, доцент Штерма Т. В., кандидат економічних наук, доцент Рошко Н.Б., кандидат технічних наук, доцент Артеменко О.І., кандидат технічних наук, доцент Гаць Б.М., доктор технічних наук, професор Заяць В.М., викладачі Кускова В.Г., Веклич М.М. та Осадчук С.І.

Викладачі та студенти факультету беруть активну участь у підготовці та проведенні міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку», яка відбувається щорічно на базі університету.

Студенти факультету під керівництвом викладачів займаються науковими дослідженнями та беруть участь в міжнародних студентських форумах, науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах, мають публікації у фахових виданнях.

Викладачі факультету доцент Артеменко О.І та доцент Гаць Б.М у складі молодіжного колективу отримали в 2014 році премію президента за наукову роботу «Інформаційні технології моделювання процесів в розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій».

Студентський науковий гурток “Науковий простір”

Положення про студентський науковий гурток «Науковий простір» при факультеті інформаційних технологій та економіки

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

"Ознайомлення з майбутньою професією"

Збірники "Науковий простір"

Збірник 2020 року

Збірник 2021 року

Збірник 2022 року

Збірник 2023 року

Студентський науковий гурток почав свою діяльність в 2016 році. Започаткували його діяльність викладачі та студенти кафедри «Економіки та підприємництва» Результатом його діяльності є збірник наукових праць студентів. Перший збірник вийшов у 2017 році під назвою «Економічний простір».

З часом факультет розширився, збільшилась кількість спеціальностей, а відповідно і змінилась назва факультету (економічний факультет на факультет інформаційних технологій та економіки). Збільшилась і кількість студентів, які прийняли рішення перейменувати назву збірника з «Економічний простір» на «Науковий простір».

У 2020 році члени наукового гуртка прийняли рішення запрошувати до співпраці студентів та викладачів юридичного факультету нашого університету та закладів вищої освіти нашої країни. Відповідно у 2020 році вийшов збірник «Науковий простір», приурочений до 25-річчя Буковинського університету, в якому прийняли участь студенти та викладачі різних закладів вищої освіти України.

Наукові дослідження студентів гуртка здійснюються виходячи із сучасних проблем формування глобального наукового простору і зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку економіки країни та відображають історичні аспекти європейської інтеграції, політику євроінтеграції в епоху глобалізації, інституційні реформи як складові євро інтеграційних процесів, окремі правові аспекти Європейських Спільнот та Європейського Союзу і деякі прояви євроінтеграції в сучасних міжнародних відносинах.

Засновник студентського наукового гуртка: декан факультету інформаційних технологій та економіки Тетяна Штерма.

Мета студентського наукового гуртка:

залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах, створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту.

Завдання студентського наукового гуртка:

  • - поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються, за обраним фахом;
  • - розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиків дослідницької роботи та розширення кругозору та ерудиції;
  • - участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;
  • - організація та проведення зустрічей та майстер-класів з провідними іноземними і вітчизняними науковцями та викладачами закладів освіти, представниками органів державної влади та бізнесу, експертами та фахівцями в площині сучасних технологій управління;
  • - організація та проведення екскурсій для ознайомлення з особливостями діяльності органів державної влади, провідних підприємств економіки та ІТ-індустрії;
  • - проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів, представників бізнесу та ІТ-індустрії;
  • - підготовка до друку збірник «Науковий простір», як результат річної науково-дослідної роботи.

Робота наукового гуртка

Економіка та ІТ-індустрія

Фахівці зі спеціальності "Облік і оподаткування" можуть обіймати посади:

- начальника планового-фінансового відділу звітності та бухгалтерського обліку, начальника відділу внутрішнього аудиту, головного бухгалтера Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування, начальника державного управління фіскальної служби;

- бухгалтер-аналітика, бухгалтера з економічних питань, бухгалтера з обліку господарських операцій, фінансового аналітика, аудитора;

- бухгалтера відділу звітності та обліку операцій з виконання бюджетів у казначействі, асистента бухгалтера-експерта, бухгалтера-ревізора, держаного податкового інспектора, бухгалтера ВНЗ, коледжу, благодійного товариства;

- консультанта з обліку, податків і зборів;

- приватного підприємця з наданням послуг з обліку і аудиту;

- спеціаліста сфери оцінки майна та рієлтора;

- працівника кредитного відділу банку;

- викладача і наукового співробітника ВНЗ і коледжу.

Випускники спеціальності "Облік і оподаткування" мають широкі можливості для працевлаштування в установах, підприємствах і організаціях державної й інших форм власності та господарювання, органах податкової адміністрації, у банківських установах та державних службах. У бухгалтерів високо цінується універсальність, тобто здатність до діяльності у різноманітних напрямах (економіка, фінанси, оподаткування тощо).

Фахівці зі спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" у своїй практичній діяльності:

- здійснюють фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпечують фінансову стабільність підприємства;

- аналізують стан фінансової і господарської діяльності підприємства;

- беруть участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансуванням;

- здійснюють взаємодію з багатьма структурами фінансового ринку по різних аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

1. Фінансово-кредитна: розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів. Надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна: розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна: реалізується шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.

4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.

5. Страхова: система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а так само надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям, робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна: міжнародна економіка і фінанси.

Випускники спеціальності "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" можуть працювати в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.

Спеціальність «Комп'ютерні науки» дає можливість студентам отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій та знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік.

Переважна більшість випускників з комп’ютерних наук вже мають постійне робоче місце за фахом ще до закінчення навчання в університеті. Цьому сприяють постійна профорієнтаційна робота на факультеті, кафедрі, проведення навчальної практики та регулярних зустрічей з потенційними роботодавцями.

Професіонал з комп’ютерних наук може працювати:

- розробником інформаційних систем, їх компонентів та комп'ютерних програм;

- аналітиком операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктором комп'ютерних систем;

- адміністратором бази даних;

- професіоналом в галузі програмування;

- аналітиком з комп'ютерних комунікацій;

- програмістом (бази даних) , прикладним та системним програмістом;

- професіоналом з організації інформаційної безпеки;

- професіоналом із організації захисту інформації з обмеженим доступом;

- професіоналом у сфері управління проектами та програмами;

- професіоналом в галузі обчислень (комп'ютеризації);

- професіоналом в галузі обчислювальних систем;

- науковим співробітником (обчислювальні системи, програмування);

- головним фахівцем з програмного забезпечення.

Роботодавці випускників:

- провідні ІТ-компаніях України та світу, зокрема Microsoft, IBM, Google Inc., Intel Corporation, LG Electronics, Samsung Electronics, Citrix Systems, Luxsoft;

- державні установи, міністерства та відомства, економічного розвитку та торгівлі України;

- комерційні банки та компанії з управління активами;

- страхові компанії та інвестиційні фонди;

- консалтингові агенції та аудиторські компанії,

- центри соціологічних та маркетингових досліджень;

- підприємства різних форм власності та виробничого спрямування;

- навчальні заклади та науково-дослідні установи