Ліцензування та акредитація

Акредитація освітньої програми “Комп’ютерні науки” за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” за другим рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання

Програма візиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертами: ID 27670 Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», ОПП «Комп’ютерні науки»
Час: 9 листопада 2023, 16:00

Підключитися до конференції в Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/77651318822?pwd=Qx1FZtgSf9tJIQnQHQDbPyoca5fWar.1
Ідентифікатор конференції: 776 5131 8822
Пароль: 2023

Акредитація освітньої програми “Облік і оподаткування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” за другим рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання

Програма візиту експертної групи

Відкрита зустріч з експертами: ID 22532 Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський університет”, ОП «Облік і оподаткування»
Час: 07 листопада 2023, 14:10

Підключитися до конференції в Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/73117534682?pwd=xpAuO1mljjAjD6vpCM20z9CgDt0QRg.1
Ідентифікатор конференції: 731 1753 4682
Код доступу: 2023

Акредитація освітньої програми “Право” за спеціальністю 081 “Право” за другим рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання

Програма візиту експертної групи

Рішення НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи

Матеріали акредитації освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Концепція освітньої діяльності “Облік і оподаткування” (бакалавр)

Відомості про якісний склад групи забезпечення

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Декларування виконання Ліцензійних умов

Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (бакалавр)

Інформація про завідувача випускової кафедри

Інформація про наявність бібліотеки

Інформація про наявність робочих програм

Інформація про наявність програм з усіх видів практичної підготовки

Інформація про соціальну інфраструктуру

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

Якісний склад випускової кафедри обліку і оподаткування

Забезпечення підручниками

Забезпечення приміщеннями

Якісні характеристики підготовки фахівців

Перелік фахових періодичних видань

 

Матеріали акредитації освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми 122 “Комп’ютерні науки” (ОР “магістр”)

Концепція освітньої діяльності “Комп’ютерні науки”

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Відомості про якісний склад групи забезпечення

Декларування виконання Ліцензійних умов

Інформація про завідувача випускової кафедри

Інформація про загальну площу приміщень

Інформація про наявність бібліотеки

Інформація про наявність робочих програм

Інформація про соціальну інфраструктуру

Інформація про наявність програм з усіх видів практичної підготовки

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій

Якісний склад випускової кафедри КСіТ

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують провадження освітньої діяльності

Забезпечення підручниками

Забезпечення приміщеннями

Якісні характеристики підготовки фахівців

Перелік фахових періодичних видань

 

Матеріали акредитації спеціальності “Обслуговання програмних систем і комплексів” 

Висновок експертної комісії про результати проведення акредитаційної експертизи 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» 2018р.

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Інформація про голову предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп’ютерних дисциплін

Інформація про наявність бібліотеки

Інформація про соціальну інфраструктуру

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Контингент студентів ОКР “молодший спеціаліст” відділення комп’ютерних систем і технологій

Методичне забезпечення курсового проектування

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що використовуються для провадження освітнього процесу

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, що використовуються для провадження освітнього процесу

Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп’ютерних дисциплін

Перелік фахових періодичних видань

Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців

 

Матеріали акредитації спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОР магістр)

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 071 “Облік і оподаткування” (ОР магістр)