ПВНЗ "Буковинський університет" запрошує на навчання за спеціальностями:

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 «Право»

Сфери професійної діяльності випускників:

 • - наукова та викладацька діяльність;
 • - суддівська діяльність;
 • - адвокатська діяльність;
 • - робота в органах прокуратури;
 • - нотаріальна діяльність;
 • - слідча діяльність;
 • - робота в органах юстиції;
 • - діяльність в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • - робота з надання юридичних консультативних послуг;
 • - робота в Службі безпеки України;
 • - поліційна діяльність;
 • - робота в міграційній та митній службах;
 • - робота у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях, ІТ-фірмах, громадських організаціях;
 • - політична діяльність.

Місця можливого працевлаштування:

 • - судові та правоохоронні органи;
 • - приватний чи державний нотаріус, помічник приватного чи державного нотаріуса;
 • - юрист, юрисконсульт, архіваріус;
 • - адвокат, помічник адвоката;
 • - органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • - посади державної служби категорії В 6-9 рангів;
 • - посади службовців органів місцевого самоврядування;
 • - суб’єкти господарювання;
 • - первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;
 • - навчальні заклади.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Професійна кваліфікація:

 • - веброзробник (Web Developer);
 • - розробник баз даних (Database Developer);
 • - системний адміністратор;
 • - cпеціаліст з підтримки користувачів ПЗ (Technical Support Engineer / Desktop Support Engineer / Help Desk Specialist);
 • - розробка програмного забезпечення (віконних додатків, вебсайтів та порталів, мобільних додатків, комп’ютерних ігор, баз даних, розподілених систем тощо), коригування програм за бажанням користувачів;
 • - аналіз проектів та програм готових систем, розробка, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;
 • - консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ними програмного забезпечення, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень.

Місця можливого працевлаштування:

 • - робота на посадах системного програміста, архітектора, інтегратора;
 • - робота на посадах ІТ-директора компанії чи ІТ-керівника підрозділу / групи / проекту (IT-director, team leader);
 • - наукова та викладацька діяльність у вищих навчальних закладах;
 • - менеджер систем з інформаційної безпеки (Information Security Systems Manager);
 • - менеджер з персоналу ІТ-компанії (IT Staff Manager);
 • - директор з інформаційних технологій (IT-Director);
 • - системний та бізнес-аналітик (System/Business Analyst);
 • - аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (Analyst Software and Multimedia);
 • - навчальні заклади.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Професійна кваліфікація:

 • - головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-експерт, начальник централізованої бухгалтерії, завідувач цехової бухгалтерії, касир;
 • - аудитор, аудитор-діагностик;
 • - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економічний радник.
 • - аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • - аналітик з дослідження ринку;
 • - аналітик з інвестицій;
 • - аналітик з кредитування;
 • - фінансовий директор, фінансист, фінансовий аналітик, фінансовий інспектор;
 • - директор департаменту чи начальник управління органів центральної влади та місцевого самоврядування.

Місця можливого працевлаштування:

 • - підприємства різних форм власності;
 • - фінансово-кредитні установи;
 • - страхові компанії;
 • - фіскальні служби;
 • - органи фінансової системи країни, Державного казначейства, банки, біржи, контрольно-ревізійні управління;
 • - громадські та політичні організації;
 • - аудиторські та консалтингові фірми;
 • - установи соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавні та державні пенсійні фонди;
 • - навчальні заклади.

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Професійна кваліфікація:

 • - спеціаліст фінансового підрозділу обласних, районних державних адміністрацій та місцевих рад;
 • - робота у Державній фіскальній службі України, Державній казначейській службі України, Державній аудиторській службі України;
 • - робота у Національних комісіях (з державного фінансового моніторингу, з цінних паперів та фондового ринку, з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг);
 • - спеціаліст у державних агентствах і в державних цільових фондах (Пенсійному, соціального страхування);
 • - фінансовий менеджер, фінансовий аналітик;
 • - спеціаліст у страхових, фінансових, інвестиційних компаніях, кредитних спілках, у фінансових службах підприємств різних форм власності.

Місця можливого працевлаштування:

 • - Національний банк України та комерційні банки;
 • - Рахункова палата, Міністерство фінансів;
 • - територіальні фінансові органи та контрольні фінансові органи;
 • - страхові організації;
 • - аудиторські фірми;
 • - митні та податкові органи;
 • - державні та муніципальні бюджетні установи;
 • - фінансові відділи і бухгалтерські служби підприємств всіх форм власності;
 • - заклади вищої освіти, наукові установи.