Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України наказ №175-Л від 06.03.2019 р.

здійснює ступеневу освіту за спеціальностями:

Освітні рівні (ступені):

Доктор філософії:

  • на базі ОС магістр.

Магістр на базі:

  • - ОС бакалавр;
  • - ОС магістр/спеціаліст.

Бакалавр на базі:

  • - повної загальної середньої освіти (ПЗСО);
  • - ОКР молодший спеціаліст;
  • - ОС бакалавр за іншою спеціальністю.

Фаховий молодший бакалавр на базі:

  • - базової загальної середньої освіти (БЗСО);
  • - повної загальної середньої освіти (ПЗСО);
  • - ОКР молодший спеціаліст;
  • - ОКР кваліфікований робітник.