Правила прийому

Правила прийому до Фахового коледжу Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2024 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги “.

Додаток 2 : “Перелік конкурсних предметів для вступників 2023 року на основі базової загальної середньої освіти (БЗСО), повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник (КР), молодший спеціаліст (НРК 5), освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (НРК 5)”

Додаток 3 : “Вимоги до мотиваційних листів”.

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” у 2024 році

Додаток 1 : “Перелік акредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання для вступників 2023 року, нормативні терміни навчання та ліцензовані обсяги”.

Додаток 2 : “Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та ліцензованих обсягів для вступників 2023 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА (НРК 5) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА (НРК 6) “.

Додаток 3 : “Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних предметів, нормативних термінів навчання та ліцензованих обсягів для вступників 2023 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВРА (НРК 6), МАГІСТРА/ СПЕЦІАЛІСТА (НРК 7) і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА (НРК 7) “.

Додаток 4 : “Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (результати зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту) 2023 рік вступу “.

Додаток 5 : “Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200 “.

Додаток 6 : “Правила прийому до аспірантури ПВНЗ «Буковинський університет» на здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2023 році”.

Додаток 7 : “Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту “.

Додаток 8 : “Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування “.