Історія

ПВНЗ “Буковинський університет” має власну, недовгу, але насичену яскравими подіями історію, яка надихає нинішнє і прийдешні покоління на високі досягнення.
За період існування вищий навчальний заклад пройшов через такі етапи становлення:
1995-1996 рр.– Отримано ліцензію на право здійснення освітньої діяльності;
– Заснування Приватного технікуму аудиту і правознавства.
1997 р.– Державна акредитація спеціальності “Бухгалтерський облік і аудит”;
– Перший випуск молодших спеціалістів-бухгалтерів.
1998-1999 рр.– Зміна назви на “Чернівецький фінансово-юридичний коледж” ;
– державна акредитація спеціальності “Правознавство”;
– перший випуск молодших спеціалістів-юристів;
– директору коледжу М.І.Манилічу Указом Президента України присвоєно почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”.
2000-2001 рр.– Перший випуск бакалаврів з економіки і підприємництва та права;
– змінено назву на “Чернівецький фінансово-юридичний інститут”;
– отримано ліцензію на підготовку фахівців ІІІ рівня акредитації зі спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”;
– інститут став учасником Національного проекту “Золота книга української еліти”.
2002 р.– Ліцензовано підготовку фахівців ІІІ рівня акредитації спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси”;
– ректора інституту М.І.Маниліча Указом Президента України було нагороджено Орденом “За заслуги” ІІІ ступеню
2003-2004 рр.– Проведено міжнародні, республіканські та міжвузівські конференції: “Фінансово-кредитний механізм в умовах розвитку ринкової економіки”, “Громадянська позиція сучасної молоді”, “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології” та ін.;
– перший випуск спеціалістів з “Обліку і аудиту” та “Фінансів” ІІІ рівня акредитації;
– до Державного реєстру внесено комплексні наукові теми, над якими працює колектив інституту;
– інститут став дипломантом міжнародних виставок “Сучасна освіта в Україні-2003” та “Освіта і кар’єра-2003”.
2004 р.– Заснування “Збірника наукових праць. Економічні науки”.
2005 р.– Отримано ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності “Фінанси”;
– змінено назву на “Буковинський інститут”.
2006 р.– Змінено назву на ПВНЗ “Буковинський університет”;
– отримано ліцензію на підготовку магістрів із спеціальностей “Облік і аудит” та “Інтелектуальні системи прийняття рішень”;
– університет став дипломантом міжнародної спеціалізованої виставки “Освіта і кар’єра-2006”, нагороджений дипломом “За видання підручників та навчальних посібників нового покоління”;
– Буковинський університет акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІІІ (третього) рівня;
– проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”;
– перший випуск магістрів з фінансів.
2007 р.– Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій”;
– перший випуск магістрів з обліку і аудиту та магістрів з інтелектуальних систем прийняття рішень;
– Буковинський університет акредитовано за статусом вищого закладу освіти ІV (четвертого) рівня;
– “Збірник наукових праць. Економічні науки” Буковинського університету постановою президії ВАК затверджено як фахове видання;
– відкрито аспірантуру зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
– Вченій раді Буковинського університету надано право розглядати питання щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.
2008 р.– Відкрито аспірантуру зі спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології;
– наукові дослідження Буковинського університету увійшли до Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з економічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил України (2007-2010 рр.) при Національній академії наук України та раді по вивченню продуктивних сил України;
– Буковинський університет занесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України;
– Звіт про виконання двох державних науково-технічних програм;
– державна реєстрація науково-дослідних робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.
2009 р.– Підписано угоди про співпрацю з чеськими, словацькими та польськими вузами;
– видано “Вісник юридичної клініки Буковинського університету”;
– проведено студентську науково-теоретичну конференцію “Проблеми формування суспільної свідомості студентської молоді в умовах демократичного розвитку України”;
– проведено міжвузівську конференцію “Юридична клініка: обмін досвідом”;
– швидкими темпами відбувається будівництво нового корпусу університету на 1000 студентів.
2010 р.– Урочисте відкриття нового навчального корпусу на 1000 студентів за адресою вул. Дарвіна 2А, присвячене 15-річчю Буковинського університету;
– започатковано проведення міжнародних конференцій “Інформаційні технології, економіка та право(ІТЕП)”;
– підписано угоди про співпрацю з вузами Сербії, Білорусії, Болгарії.