Карта проїзду

Умови доступності до приміщення

У нашому навчальному закладі є доступні умови для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Довідка про відповідність державним будівельним нормам щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Відомості про гуртожиток

Правом позачергового та першочергового забезпечення житлом у гуртожитку забезпечуються студенти з числа:

- дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування чи осіб прирівняних до них віком від 18 до 23 років;

- інвалідів першої та другої групи та дітей інвалідів віком до 18 років відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право. А саме: учасники бойових дій; діти, учасників бойових дій; діти, один із батьків яких загинув чи пропав безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені;

- осіб із малозабезпечених родин (сім’я перебуває на обліку в органах соцзахисту і отримує допомогу від держави);

- осіб із багатодітних родин (5 і більше дітей).

Основним критерієм поселення студентів, які не мають пільг щодо забезпечення житлом є віддаленість місця їх постійного проживання від м.Чернівці. Насамперед місцями у гуртожитку забезпечуються студенти, які мешкають у віддалених регіонах України.

Розподіл місць у гуртожитку здійснюється згідно з наказом президента університету.