Майбутнє держави за освіченою особистістю

Буковинський університет – інноваційний та сучасний приватний заклад вищої освіти, ліцензований та акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим IV рівнем. Коли в далекому 1995 році засновник університету Михайло Іванович Маниліч вирішив створити приватний вищий навчальний заклад, то ще тоді чітко усвідомлював виклики для системи тогочасної освіти; потрібно шукати альтернативу – менше теорії та більше практики, навчати студентів мислити, розкривати їхні здібності й готувати перш за все до практичної діяльності – такими є основні засади діяльності Буковинського університету.

І мета благородна – допомогти Українській державі виплекати та виховати абсолютно нове покоління – національну еліту, готову своїм нестандартним мисленням, ґрунтовними знаннями та уміннями реформувати сучасну економіку, створити вищий клас соціуму зі стійким світоглядом, правильним сприйняттям сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури.

За 26 років діяльності на теренах української освіти Буковинський університет має чимало досягнень. Навчальний заклад вписано до «Золотої книги української еліти». Колектив університету неодноразово брав участь у міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні»; нагороджений дипломами «За вагомий внесок у модернізацію освіти України», «За видання підручників та навчальних посібників нового покоління», «За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної освіти», «За активну роботу в Спілці юристів України», «За великі темпи розвитку матеріально-технічної бази».

16 тисяч фахівців, які працюють у різних сферах економіки, права та ІТ-технологій, отримали дипломи Буковинського університету. Випускники університету – це гордість науково-педагогічного колективу, це творчі особистості, знавці своєї справи, які працюють в органах фінансової та банківської системи, правоохоронних органах, судовій, податковій і митній службах та галузях проектування і впровадження інформаційних інтелектуальних технологій. Серед випускників – судді, очільники департаментів регіонального та районних управлінь юстиції. Нотаріуси та юристи підприємств, банкіри та головні бухгалтери, програмісти, адвокати та викладачі навчальних закладів.

Студенти університету здобувають перемоги у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах: у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, у Всеукраїнському конкурсі наукових і творчих робіт з прокурорсько-слідчої діяльності «7 кроків до покращення роботи прокурора», у Всеукраїнських студентських олімпіадах з інформатики та комп’ютерної техніки, у туристичному Хакатоні «BukTourHack», у Всеукраїнських конкурсах з трудового права «Профспілка тебе захистить», та конкурсі наукових робіт, що проводився газетою «Бухгалтерський облік».

І таких перемог – безліч, тому що в Буковинському університеті панує атмосфера всебічного заохочення та розвитку. З перших курсів студенти залучаються до науково-дослідної та практичної роботи. Юні дослідники беруть участь у роботі юридичної клініки (надають безкоштовну юридичну допомогу населенню), створюють програмний продукт (який самі ж випробовують), підраховують витрати та прибутки майбутніх стартапів.

В університеті навчання тісно поєднується з науковою роботою, адже ми отримали ліцензію Міністерства освіти на відкриття аспірантури, і випускники-магістранти мають можливість продовжувати наукові дослідження та здобувати вчений ступінь доктора філософії.

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності кафедр ПВНЗ «Буковинський університет» зосереджені в науково-дослідних роботах, які занесені до державного реєстру (УКРІНТЕІ):

– Чинники, моделі, алгоритми як основа формування ІТ-сталого розвитку в умовах суперечливих цивілізаційних змін, перманентного переформатування середовища і дії факторів з невизначеними наслідками (регіональний зріз), керівник – професор Маниліч М. І.

– Проблеми розвитку наукових правових інститутів в умовах світових процесів глобалізації, керівник – доцент Полонка І. А.

У 2020 році наш навчальний заклад долучився до наукової грантової програми Horizon-2020 (Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems – COST-CA15211). У рамках інноваційних досліджень професор Виклюк Я.І. взяв участь у роботі наукового семінару Europlanet, що фінансується грантом Horizon-2020 та підтримкою COST (співпраця в напрямку науки і технології ЄС), де були представники з 30 країн світу.

У контексті Европейської та Евроатлантичної інтеграції в університеті створений базовий науковий осередок транскордонного і прикордонного співробітництва під керівництвом професорів Євдокименка Валерія Кириловича та Маниліча Михайла Івановича.

На сьогоднішній день ПВНЗ «Буковинський університет» співпрацює з 15 навчальними закладами зарубіжжя.

Іноземні делегації, окремі науковці, лектори беруть участь у навчальному процесі, діловому спілкуванні з викладачами і студентами та інших заходах Буковинського університету. У рамках програм Еразмус+ студенти університету мають змогу навчатись у ВУЗах-партнерах та отримувати европейську стипендію, а професорсько-викладацький колектив проводити обмін для стажування та викладання в закордонних закладах вищої освіти.

Щорічно традиційно проводиться міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП).

Науковці нашого університету Ольга Артеменко і Богдан Гаць за особливі досягнення в галузі комп’ютерних наук отримали премії Президента України для молодих вчених.

В Буковинському університеті для вступників постійно діють підготовчі курси. Буковинський університет – це світлі, просторі аудиторії, конференц-зал, комп’ютерні лабораторії з сучасним обладнанням, спортивний зал, електронна бібліотека. Це навчальний заклад, який стає для студентів рідною домівкою, це осередок мрії, де кожен студент упевнений, що зможе реалізувати себе як особистість.

І, безперечно, саме завдяки наполегливій праці засновника університету Михайла Івановича Маниліча, його творчій талановитій натурі й мудрому керівництву Буковинський університет вже 26 років випускає фахівців з економіки, права та комп’ютерних наук. Президент університету передбачив об’єктивно невідворотні зміни, зумовлені сучасним розвитком. Заклад вищої освіти повинен надавати фахові знання спрямовані на практичну діяльність за спеціальністю, трансформуватись до потреб студентів і мати сучасну матеріально-технічну базу.

У 2020 році Михайло Іванович відзначив 50-річний ювілей роботи на освітянській ниві. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти Маниліч М. І. нагороджений: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою й нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», удостоєний почесного звання  Заслужений працівник народної освіти України.

Михайло Іванович впевнений, що всі нагороди не особисті, а відзнака всього науково-педагогічного колективу Буковинського університету за звитяжну працю на освітянській ниві заради майбутнього.

Студенти Буковинського університету пишаються своєю альма-матір’ю, адже диплом університету високо цінується на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном. Зважаючи на досягнення, здобуті за 26 років діяльності, колектив Буковинського університету з впевненістю дивиться у завтрашній день і готовий долати проблеми котрі висуває життя.