Наукова та міжнародна діяльність

ІV Міжнародна науково-практична конференція
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ (КМПЗ_2024)

Детальніше

Організація наукової діяльності в університеті проводиться відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Наукова робота в університеті зосереджена на виконанні Державних науково-технічних програм, які виконують науково-педагогічні працівники шести кафедр. Реалізуючи курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку національної економіки ПВНЗ „Буковинський університет” з 2004 по 2013 та з 2013-2017 року вів науково-дослідну роботу за двома напрямками.

Науковці Буковинського університету працюють над новими науковими темами:
– «Чинники, моделі, алгоритми як основа формування ІТ сталого розвитку в умовах суперечливих цивілізаційних змін, перманентного переформатування середовища і дії факторів з невизначеними наслідками (регіональний зріз)» 0118U001132 керівник роботи – професор Маниліч М.І.;
– Проблеми розвитку правових інститутів в умовах світових процесів глобалізації 0118U001133. керівник роботи – професор Селезньова О.М.

Науковці університету виконують дослідження спільно з ЗВО і науковими установами Західного регіону і України. Під керівництвом президента університету, члена-кореспондента Академії економічних наук України, професора Михайла Маниліча спільно з іншими науково-дослідними установами краю брали участь у розробці Концепції соціально-економічного розвитку Чернівецької області.

Буковинський університет щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» – ІТЕП. В конференції беруть участь від 200 до 400 учасників з різних країн.

Збірник міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології, економіка та право: стан і перспективи розвитку" (ІТЕП-2020)

На базі Буковинського університету функціонує Збірник наукових праць. Економічні науки. ISSN: 2219-5378

Індекс Гірша університету становить: 20 – Google Scholar та 3 – Scopus. За останні роки ці індекси зростають. Університет посідає по науковому рейтингу 154 із 185 університетів.

Рейтинг Буковинського Університету

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Угоди про співпрацю:

ПВНЗ «Буковинський університет» співпрацює з:

 • Університетом “Штефан чел Маре”, Сучава, Румунія
 • Інститут лазерної та оптоелектроніки інтелектуального виробництва, Веньчжоуський університет, Китай
 • Вищою школою фінансів і менеджменту, м.Варшава, Польща;
 • Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах, Польща;
 • Старопольською Вищою Школою в Кельцах, Польща;
 • Університетом ім. Василя Голдіша, м. Арад, Румунія;
 • Вищою школою економіки та менеджменту в галузі державного управління в Братиславі, м. Братислава, Словаччина;
 • Європейським політехнічним інститутом, м. Куновіце, Чехія;
 • Вищою школою економічних та технічних наук у Радомі, м. Радом, Польша;
 • Університетом «Union – Nikola Tesla», м. Белград, Сербія;
 • Університетом «Еврика», м. Албена, Болгарія;
 • Вищою школою в Чачка, Сербія;
 • Університетом «Константін Бранкузі», м.Тиргу-Джіу, Румунія;
 • Університетом “DTI University, Dubnica nad Vahom, Румунія.

Активно ведуться роботи в рамках різних грантових програм.

Університет приєднався до наукової грантової програми Horizon-2020 (Atmospheric Electricity Network: coupling with the Earth System, climate and biological systems – COST - CA15211).

З 2016 року студенти – магістри мають можливість навчатися за програмою «Подвійний диплом» у рамках співпраці з вузами зарубіжжя.

Щорічно студенти Буковинського університету мають змогу навчатись у ВУЗах партнерах в рамках програми Еразмус+ та отримують Європейську стипендію. В рамках програми Еразмус+ проводиться обмін між професорсько викладацьким складом з метою читання лекцій та стажування.

Загалом різнопланові ділові зв'язки підтримуються з більш як 20 зарубіжними навчальними закладами, асоціаціями тощо. Щороку їх представники – іноземні делегації, окремі науковці, лектори – беруть участь у навчальному процесі, діловому спілкуванні з викладачами і студентами та інших заходах навчального закладу.