Кафедра комп’ютерних систем і технологій

Артеменко Ольга Іванівна

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Детальніше
Заяць Василь Михайлович

Професор, доктор технічних наук

Детальніше
Вершигора Валерія Григорівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Детальніше
Гаць Богдан Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент

Детальніше
Осадчук Сергій Іванович

Викладач

Детальніше
Гусак Олена Михайлівна

Кандидат технічних наук (сумісник)

Детальніше
Расщектаєв Антон Володимирович

Викладач (сумісник)

Детальніше
Богіцой Марчел Миколайович

Викладач (сумісник)

Детальніше

Кафедра комп’ютерних систем і технологій проводить підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Кафедру комп’ютерних систем і технологій очолює кандидат технічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року – Артеменко Ольга Іванівна.

Науковий потенціал кафедри:

 • Заяць Василь Михайлович – професор кафедри комп’ютерних систем і технологій, доктор технічних наук.
 • Вершигора Валерія Григорівна – доцент кафедри комп’ютерних систем і технологій, кандидат фізико-математичних наук.
 • Гаць Богдан Миколайович – доцент кафедри комп’ютерних систем і технологій, кандидат технічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року.
 • Осадчук Сергій Іванович – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій.
 • Виклюк Ярослав Ігорович (сумісник) – професор кафедри комп’ютерних систем і технологій, доктор технічних наук.
 • Гусак Олена Михайлівна (сумісник) – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій, кандидат технічних наук.
 • Расщектаєв Антон Володимирович (сумісник) – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій.
 • Богіцой Марчел Миколайович (сумісник) – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій.

Кафедра комп’ютерних систем і технологій виконує науково-дослідну роботу за темою: «ЕММ та DataScience у системі інструментів пошуку ефективних структурних перетворень та динамічного випуску заданої вартості».

Кафедра забезпечує викладання дисциплін: сучасні комп’ютерні мережі, крос-платформне програмування, веб-технології та веб-дизайн, нейронні мережі, технології захисту інформації, інтелектуальний аналіз даних та ін.

Артеменко Ольга Іванівна – завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: olha.i.artemenko@lpnu.ua

Тематика наукових досліджень: Інформаційні технології генерації персоналізованих рекомендацій в парадигмі smart city та smart tourism

 

Курси, що читає:

 1. Технології програмування для мобільних застосунків
 2. Інтернет-маркетинг
 3. Інтелектуальний аналіз даних
 4. Когнітивні системи і моделі
 5. Нейромережеві методи обчислювального інтерфейсу

 

У 2007 році закінчила магістратуру Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету за фахом «Економічна кібернетика», отримала диплом з відзнакою.

З 2007 року працює на кафедрі комп’ютерних систем і технологій Буковинського університету.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Кандидатська дисертація:«Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури» спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

Дійсний член Українського науково-освітнього ІТ-товариства, сертифікат No 20-00023 FS

 

Нагороди, почесні звання:

У 2014 році стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

 

Наукові публікації:

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213288434

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tQAcsz4AAAAJ&hl=th

×
Заяць Василь Михайлович – професор кафедри комп’ютерних систем і технологій

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

E-mail: zvmmvz01@gmail.com

Тематика наукових досліджень: Інформаційні технології в прикладних застосуваннях: математичне і комп’ютерне моделювання динамічних систем, числові методи, методи розпізнавання та ідентифікації, інтелектуальні системи, теорія інформації та електротехніка.

 

Курси, що читає:

 1. Інтелектуальний аналіз даних та знань
 2. Нечіткі моделі та методи обчислювального експерименту

 

Освіта

У 1978 році закінчив Львівський державний університет (ЛДУ) імені Івана Франка за спеціальністю –  радіофізика і електроніка;

У 1982 році – аспірантуру при ЛДУ ім. Івана Франка за спеціальністю 05.13.05 -теоретична електротехніка;

у 2005 році – докторантуру при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи.

 

Професійна кваліфікація:

З 1978р. по 1982р. – інженер-програміст, аспірант,  м.н.с. ЛДУ ім. імені Івана Франка.

З 1982р. по 1991р. – м.н.с., н.с. ФМІ ім. Н.В. Карпенка НАН України.

З 1991р.  по 2014р.-  старший викладач, доцент, докторант, заступник декана, завідувач кафедри, професор Національного університету «Львівська політехніка».

З 2014 по 2022р. – професор візитовий, професор надзвичайний Природничо-технологічного університету у м. Бидгощ, Польща.

З 2014 по 2023 р. – професор Національного університету водного господарства та природокористування.

В ПВНЗ “Буковинський університет” працює з 2023 року на посаді професора.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Числові методи аналізу автоколивних систем».

У 2007 році захистив докторську дисертацію за темою «Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки»

У 1996 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора

У 2015 р. пройшов габілітацію у Поморському університеті,. м. Щецін, Польща і має звання професора габілітованого  Польщі, що дає право викладання у будь-якому ВНЗ Європейського Союзу.

 

Нагороди, почесні звання:

2017 р. – нагороджений золотою медаллю АН прикладної радіоелектроніки  (АН ПРЕ) «За видатні досягнення» (протокол №3 від 24.10.2017 );

2012 р.-  нагороджений ювілейною медаллю АН ПРЕ “За видатні заслуги в науці і техніці“ (протокол №26/10-12 від 26.10.2012 р.);

2009 р. – нагороджений Почесною грамотою МОН України «За багаторічну сумлінну працю (Наказ № 0290-к від 13.05.2009 р.);

2018 р. – нагороджений  Почесною грамотою НУВГП «За організацію і проведення Міжнародної науково-практичної конференції КМПЗ_2017» (переможець конкурсу (Наказ №  від 15.05.2018 р.); 2018 р.);

2019 р. – отримав диплом НУВГП «за підручник «Логічне і функціональне програмування. Системний підхід» (Наказ №00780  від 21.12.2019 р.) (переможець конкурсу);

2020 р. – нагороджений Почесною грамотою НУВГП «за відкриття Спеціалізованої вченої ради Д104.047.09» (Наказ № 00780 від 21.12.2019 р.).

 

Наукові публікації:

Автор більше 280 наукових статей та матеріалів праць науково-технічних конференцій, 3 підручників та 6 навчально-методичних посібників, 3 з яких надано гриф МОН України , 4 монографій, двох державних стандартів.

 

ВИБРАНІ ПРАЦІ:

Монографії, підручники, посібники, бібліографічні видання, державні стандарти ISO, статті

 1. Заяць В.М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об‘єктів і систем на основі дискретних моделей. Монографія / В.М. Заяць // Львів: Видавництво “Новий світ–2000”, ISBN 978-966-418-087-7. – 400 с.
 2. Заяць В.М. Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи її розв‘язання. Колективна наукова монографія. За ред. М.М. Єрмошенка. – Київ: В-во НАУ, 2008. 452 с.
 3. Заяць В.М. Дискретні моделі коливних систем для аналізу їх динаміки. Монографія / В.М. Заяць // Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2011. ISBN 978- 966-322-231-8. – 284 с.
 4. Заяць В.М. Функційне програмування. Навч. посібник за базовим напрямком 0804„Комп’ютерні науки”. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / В.М. Заяць (протокол №1/11-502 від 11.02.2002) // Вид-во “Бескид –Біт”. Видання 2: виправлене і доповнене , 2003. ISBN 966-8450-00-0. – 160 с.
 5. Заяць В.М. Методи розпізнавання образів. Навчальний посібник: В-во НУ „Львівська політехніка”, ISBN 966-553-350-9. – 176 с.
 6. .Заяць В.М. Логічне та функційне програмування. Навчальний посібник / В.М. Заяць, М.М. Заяць // Львів: В-во Бескид Біт, ISBN 966-845-020-5 352 с.
 7. Заяць В.М. Числові методи аналізу лінійних та нелінійних систем. Підручник / В.М. Заяць, Б.В. Дурняк, І.М. Яворський // Львів: В-во УАД, 302 с.
 8. Заяць В.М. Слово про вчителя. Бібліогр. видання / В.М. Заяць // Львів: Вид-во УАД, ISBN 978-966-322-392-6. – 48 с.
 9. “Комп’ютерне моделювання і програмне забезпечення інформаційних систем і технологій”: збірник наукових праць (тези доповідей) II Всеукраїнської науково- практичної конф., м. Львів, 30 травня – 1 червня 2013 р./ Відповідальний за випуск д.т.н., професор Заяць В.М.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, ISBN 978-617-607-438-0. – 136 с.
 10. Заяць В.М. Синицький Лев Аронович. Спогад про вчителя. / В.М. Заяць.– Київ: Видавництво НАН України. ISBN 978-966-02-6713-8. – 182 С.
 11. Заяць В.М. Методи і засоби комп‘ютерних інформаційних технологій в прикладних застосуваннях. Підручник / В.М. Заяць // Львів: Вид-во “Українські технології”, 2017. ISBN 978-966-345-315-6 – 260 с.
 12. “Комп’ютерне моделювання і програмне забезпечення інформаційних систем і технологій”: збірник наукових праць (тези доповідей і вибрані статті) III Всеукраїнської науково-практичної конф., м. Рівне, 28 вересня – 30 вересня 2017 р./ Науковий редактор і відповідальний за випуск д.т.н., професор Заяць В.М.- Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2017. ISBN 978-966-345-318-7. – 234 с.
 13. Заяць В.М. Логічне та функціональне програмування. Системний підхід. Підручник. Рекомендувала Вчена Рада НУВГП (протокол № 4 від 28 квітня 2017 р.) / В.М. Заяць // Рівне: В-во НУВГП, – 422 с.
 14. Заяць В.М. ДСТУ 31799-95. Калькулятори. Терміни та визначення / В.М. Заяць, Р.П. Базилевич, Л.П. Базилевич // Держстандарт України, Київ, – 26 с.
 15. В.М. Заяць. ДСТУ 3180-995. Аналогові обчислювальні машини. Терміни та визначення / В.М. Заяць, Р.П. Базилевич, А. Дячук // Держстандарт України, Київ, – 28 с.
 16. Заяц В.М. Ускоренный поиск установившихся режимов в высокочастотных автогенераторах с длительными переходными процессами / В.М. Заяц // Известия вузов. Радиоэлектроника. – – № 3.– С. 26-32 (Scopus).
 17. Zayats V. Structural method of hand-written text recognition / V. Zayats, D. Ivanov // The 8-th International “CADSM ”, Lviv.– 2005.– P. 493-494. (Scopus).
 18. Заяць В.М. Підходи до формування первинних ознак при побудові детермінованих систем розпізнавання та ідентифікації об‘єктів складної природи / В.М. Заяць, М.М. Заяць, В.В. Пасічник // Журнал “Актуальні проблеми економіки”. – Київ, Т.12.– – С.204-213 (Scopus).
 19. M. Zaiats, O.M. Rybytska, M.M. Zaiats. “An Approach to Assessment of the Value and Quality of Information in Queueing Systems Based of Pattern Recognition and Fuzzy Sets”.- Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 55, N 4, July. 2019.- P. 638-648. DOI https://doi.org/10.1007/s10559-019-00172-1 (Scopus).
 20. Zaiats V.M. Universal Criteria and General Conditions Stability  of One Class  Discrete Models  of Oscillatory Systems / М.M. Zaiats // IX Международная научнопрактическая конференция «Modern Research In World Science», Україна, Львів, 28-30 листопада 2022 Україна, Львів, 28-30 листопада 2022 р.- Pp. 632-639. ISBN– 978-9-40364-517-9. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-28-30-11-2022-lviv-ukrayina-arhiv/
 21. Zaiats V.M. Elements of the Theory Information Technology in Applied Applications: Monography. Rivne: Publisher National University of Water ad Enviromental Engineering, 2023. – 167 p.
 22. Заяць В.М. інформаційне моделювання процесів чуттєвого сприйняття інформації та ідентифікація користувача / В.М. Заяць, М.М. Заяць // Вісник НУ “ЛП” “Інформаційні системи та мережі”, № 13. – 2023.– 139- https://doi.org/10.23939/sisn2023.13.139 (Index Copernicus).

 

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603210615

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=K7MBH8IAAAAJ

×
ВЕРШИГОРА Валерія Григорівна – заступник декана факультету ІТЕ

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень: Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності

Email: vershyhora17@gmail.com

 

В 1971 році закінчила фізичний факультет Чернівецького державного університету. Трудову діяльність розпочала в Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріалознавства Академії Наук України на посадах інженера, старшого інженера та наукового співробітника та старшого наукового співробітника..

в 1982 році захистила дисертацію на тему «Дослідження електричних та оптичних властивостей твердих розчинів Pb1-х  Sn х Sе», отримавши диплом кандидата фізико-математичних наук.

З 1999 року обіймала посаду старшого наукового співробітника у ВАТ «Стек».

З 2007  року   працювала  в ПВНЗ «Буковинський університет» на посаді доцента, з 2010 року – на посаді завідувача кафедри фізико-математичних та природничих дисциплін, а з 2014 по 2018 рік – на посаді декана факультету комп’ютерних систем і технологій.

В 2013 році отримала диплом доцента. З 2022 року працює на посаді заступника декана факультету інформаційних технологій та економіки.

 

Курси, що читає:

 1. Математика;
 2. Вища математика;
 3. Теорія прийняття рішень;
 4. Дискретна математика;
 5. Фізика;
 6. Математичні методи дослідження операцій.
×
Гаць Богдан Миколайович – доцент кафедри комп’ютерних систем і технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: gatsbn@gmail.com

Тематика наукових досліджень: Інформаційні технології прогнозування процесів в туристичній галузі

 

Курси, що читає:

 1. Технології розподілених систем і паралельних обчислень
 2. Мультиагентні системи і технології

 

У 2007 році закінчив магістратуру Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету за фахом «Економічна кібернетика».

 

Професійна кваліфікація:

Інженер-програміст Центру інформаційних технологій ЧТЕІ КНТЕУ (2007-2013)

Інженер-програміст ТОВ “Юкон-Софтваре” (2016 – 2021)

Інженер-програміст “ЕПАМ” (2022 — по теперішній час)

В ПВНЗ “Буковинський університет” з 2013 року на посадах старшого викладача та доцента.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Кандидатська дисертація:«Інформаційна система прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі» спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

 

Нагороди, почесні звання:

У 2014 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

 

Наукові публікації:

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189383267

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=th&user=A0x2tGAAAAAJ

×
Осадчук Сергій Іванович – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій

Курси, що читає:
1. Операційні системи
2. Об’єктно-орієнтоване програмування
3. Комп’ютерні мережі
4. Адміністрування програмних систем і комплексів

Видані навчально-методичні матеріали:
1. Сергій ОСАДЧУК, Ольга АРТЕМЕНКО Комп’ютерна графіка. Навчальний посібник з дисципліни для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», – ПВНЗ Буковинський університет, 2023. – 230 с.
2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 122 «Комп`ютерні науки» /укл. С.І. Осадчук О.І. Артеменко, Т.В. Штерма. – Чернівці:2019, Буковинський університет, 2019. – 23 с.
3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 122 «Комп`ютерні науки» /укл. С.І. Осадчук О.І. Артеменко, Т.В. Штерма. – Чернівці:2019, Буковинський університет, 2019. – 43 с.
4. Конспект лекцій до вивчення курсу «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 122 «Комп`ютерні науки» /укл. С.І. Осадчук О.І. Артеменко, Т.В. Штерма. – Чернівці:2019, Буковинський університет, 2019. – 37 с.
5. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Укл: О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, В.Г. Вершигора, С.І. Осадчук – Чернівці:2022, Буковинський університет, 2022. – 46 с.
6. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Укл: О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, В.Г. Вершигора, С.І. Осадчук – Чернівці:2022, Буковинський університет, 2022. – 46 с.
7. Методичні рекомендації і програма переддипломної практики для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «магістр». Укл: О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, В.Г. Вершигора, С.І. Осадчук – Чернівці: 2022, Буковинський університет, 2022. – 30 с.

×
Гусак Олена Михайлівна – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: gusakolena17@gmail.com

Тематика наукових досліджень: Інформаційні технології.

 

Курси, що читає:

 1. Системи розпізнавання образів
 2. Управління проектами
 3. Електротехніка та електроніка

 

У 1990 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича. за спеціальністю  «Оптичні та оптико-електронні системи»,

У 2005 році закінчила магістратуру Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича-за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».

 

Професійна кваліфікація:

Інженер-технолог мікроелектронної промисловості (1990 – 1995)

Інженер-програміст Буковинський фінансово-економічний інститут (1995 – 2000)

Викладач комп’ютерних дисциплін у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі (2000 — 2007)

Викладач кафедри КСіТ ПВНЗ “Буковинський університет” з 2007 року.

Асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича-(з 2019 року по теперішній час)

 

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Кандидатська дисертація:«Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів»

спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

 

Наукові публікації:

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56034955000

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZQzZ_54AAAAJ&hl=uk

×
Расщектаєв Антон Володимирович – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій (за сумісництвом)

Курси, що читає:

 1. Мікросервісна архітектура
 2. Основи DevOps
 3. Алгоритми та структури даних
 4. Менеджмент інформаційної безпеки

 

Професійна кваліфікація:

Інженер-програміст ТОВ “PROFIX” (2017-2018)

Викладач в “IT Education Academy” (2019 – 2019)

Інженер-програміст ТОВ “PROIZD” (2018 – 2021)

Інженер-програміст “AUTOl Group Operations SE” (2021 — по теперішній час)

 

Освіта:

2014 – 2016 Магістр, Системи і методи прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2010 – 2014 Бакалавр, Системний аналіз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

×
Богіцой Марчел Миколайович – викладач кафедри комп’ютерних систем і технологій (за сумісництвом)

Ел. пошта: Marchel.Bohitsoy@gmail.com

Досвід роботи
Team Lead, Business Analyst, Project Manager з 12.2022 по 11.2023 (1 рік)
ФОП (Послуги: побудова та автоматизація бізнес-процесів; бізнеса-аналіз; керування ІТ-проектами)

Керівник проектного офісу, бізнес-аналітик з 10.2020 по 11.2022 (2 роки)
ТзОВ “РІТЕЙЛ УКРАЇНА”, Львів (Мережа продуктових магазинів «Свій маркет»)
Проведені зміни та результати:
Впроваджено управлінську облікову систему BAS КУП в мережі магазинів «Свій маркет»;
Основні обов’язки:
Роль тімліда розробників
Роль бізнес-аналітика в проекте BAS КУП
Опис бізнес-процесів в нотації BPMN

ІТ-директор, Виконавчий директор з 09.2017 по 09.2020 (3 роки)
ТОВ ПКФ “БАЛАККОМ”, Чернівці (Виробництво та продаж текстильної продукції)

Програміст 1С, з 08.2013 по 09.2017 (4 роки)
ТОВ ВКФ “БАЛАККОМ”, Чернівці (Виробництво та продаж текстильної продукції)

Керівник ІТ-відділу, з 07.2012 по 07.2013 (1 рік)
ПП “Інтергарант”, Чернівці (Виробництво та продаж металопластикових вікон)

Старший викладач комп’ютерних наук з 09.1999 по 07.2012 (13 років)
Буковинський університет, Чернівці (Комп’ютерні науки)
Створив систему дистанційоного навчання (http://education.bukuniver.edu.ua/);
Побудував корпоративну мережу в 5-поверховому корпусі (Cisco обладнання, відеоспостереження);
Викладав навчальні дисципліни напрямку програмування (ООП, Технологія розробки програмних продуктів, Аналіз алгоритмів і структури даних, ІКТ, ІСО, Системне програмування, Операційні системи);
Куратор двох потоків студентів факультету комп’ютерних наук;
Керував дипломними роботами та проектами, відповідав за ІТ-інфраструктуру універститету.

Освіта
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Вища освіта, математичний факультет, диплом з відзнакою з 09.1993 по 06.1998 (5 років)

Додаткова освіта
Сертифікований курс «Business Analysis Essentials Online» (ART OF BUSINESS ANALYSIS; IIBA EEP, 2023)
Курс «Менеджер з управління проектами» (Quay Audit UK, 2021р)
Сертифікат «Business Process Manager» (QuayAudit, Traininng Course Based on BPM CBOK and ISO 9001:2015, 2021y)
Сертифікований курс “Виробничий контур BAS ERP” (ЦСО ООО “ПРОКОМ”, 2020р.)
Сертифікований курс “Оперативний контур BAS ERP” (ЦСН ТОВ “ПРОКОМ”, 2020р.)
Certificate of completion course “LEAN MANAGEMENT IN CRISIS” from Lean Global Network (2020р)
Курс “Бізнес-аналіз” (L.A.B.A., Александр Белін, 2019)
Курс “Управління проектами на базі MS Project” (Oberemok & Co, 2018р.)
Курс “Виконавчий директор” (Бізнес конструктор, 2018 г.)
Наявність сертифікату 1С Професіонал по платформі 8.3 (Львів, ТОВ “Медіа Сервіс”, 2015р.)

×