Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін як структурний підрозділ юридичного факультету була реорганізована у 2016 році.

Під умілим керівництвом кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Морараш Галини Володимирівни досвідчений і перспективний колектив викладачів: кандидата економічних наук, доцента Стахової Наталії Петрівни; викладача Боренка Валерія Борисовича; викладача Мертікарь Таміли Сергіївни здійснює наукову, навчально-методичну, культурно-просвітницьку та міжнародну діяльність.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання гуманітарних, соціальних та природничих дисциплін на усіх факультетах університету. Викладачі приділяють велику увагу підвищенню рівня методичної майстерності й постійно підвищують рівень своєї кваліфікації: систематично проходять стажування, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, науково-методичних семінарах, вебінарах, публікують свої наукові доробки у вітчизняних й іноземних фахових виданнях.

У своїй практичній роботі науковці й педагоги витворюють індивідуальні спектри методичних прийомів, застосовуючи різні типи і форми навчання: лекції, круглі столи, інтелектуальні ігри, музейні та театральні заняття, брейн-ринги, тематичні тижні, зустрічі з відомими митцями й діячами краю; використовують інноваційні методи навчання; спонукають студентів до критичного й аналітичного мислення; розвивають бажання бути грамотними, любити і поважати рідну мову; із шаною ставитись до багатовікових надбань своїх предків – звичаїв та обрядів, культури та релігії; розвивати й примножувати здобутки свого краю; бути достойним громадянами своєї держави. Тільки така плідна співпраця між студентами й викладачами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін дає можливість здобути ґрунтовну освіту й отримати необхідні фахові вміння випускникам ПВНЗ «Буковинський університет».