Юридичний факультет

Кельбя Стелла Георгіївна – декан юридичного факультету

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: дві вищі (юридична та економічна)

Знання мов:

- українська та румунська (володіє вільно)

- англійська та французька (середній рівень)

Більше інформації Згорнути

Наукові дослідження, педагогічний досвід та інновації:

Стелла Георгіївна розпочала свою трудову діяльність в 2002 році помічником судді Першотравневого районного суду (м.Чернівці). З 2003 року займається приватною юридичною практикою. В 2007 році прийнята на посаду заступника декана факультету комп'ютерних систем і технологій ПВНЗ «Буковинський університет». В 2009 році переведена на посаду заступника декана юридичного факультету Буковинського університету.

26 жовтня 2012 року – присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

30 червня 2015 року – присвоєно вчене звання «доцент».

З 2020 року – декан юридичного факультету.

Досвід роботи:

- робота з потенційними абітурієнтами факультету;

- вироблення стратегії розвитку факультету;

- забезпечення професійної освіти студентів-юристів;

- співпраця та підтримка міжнародного спілкування у професійній сфері викладацького складу та студентів.

С.Г. Кельбя плідно займається науковою діяльністю, є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, є автором публікацій наукового та навчально-методичного характеру, монографій. Керівник виробничої практики, курсових робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр» та магістерських робіт «магістр», керівник факультетських науково-практичних конференцій та семінарів. Під керівництвом Стелли Георгіївни студенти університету здобувають перемоги у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах з права серед студентів-правників.

Неодноразово проходила підвищення кваліфікації як за кордоном так і на Україні.

Вміло організовує роботу факультету, є авторитетом і наставником для студентів та викладачів. Проводить навчання студентів у комплексі, реалізуючи практичні, виховні, освітні цілі, використовуючи методи компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу. На високому рівні організовує та проводить виховні години, круглі столи. Спрямовує та організовує участь студентів та викладачів у науково-практичних конференціях та благодійних акціях.

С.Г. Кельбя творча, ініціативна особистість, використовує прогресивний досвід, сучасні методи організації роботи колективу. Приділяє багато уваги удосконаленню навчально-виховного процесу. Приймає активну участь у суспільному житті університету, користується авторитетом серед співробітників, викладачів та студентів.

Нагороджена Почесними грамотами Чернівецької обласної ради та професійних спілок. Неодноразово нагороджувалась подяками та почесними грамотами президента університету.

Юридичний факультет Буковинського університету створено у 1995 році. У його становленні та розвитку брали участь провідні науковці та юристи-практики: екс-голова Верховного Суду України Онопенко В.В., екс-прокурор м.Чернівці Івасюк Г.І., екс-начальник Обласного управління юстиції Шупеня М.М., д.ю.н., професор, екс-декан юридичного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича Пацурківський П.С., професор Молдован В.В., д.п.н., екс-ректор ЧНУ ім.Ю.Федьковича Костишин С.С.

За час існування факультет випустив понад 2,5 тисячі фахівців із правознавства, що працюють на різних посадах у Головному регіональному, міському та районних управліннях юстиції, правоохоронних органах, судових та державних установах, банках, нотаріаті, адвокатурі, в юридичних відділах державних та приватних промислових підприємств, освітніх закладах.

Підготовку фахівців з права здійснюють кафедри професійних і спеціальних правових дисциплін, фундаментальних юридичних дисциплін.

На факультеті працюють доктор юридичних наук, доцент Селезньова О.М. та кандидати юридичних наук, доценти : Утєхін І.Б., Гудима М.М., Кельбя С.Г., Полонка І.А., Руснак Л.М., Марчук В.Т.( за сумісництвом) , кандидати педагогічних наук, доценти: Пелипчук С.М., Матійчук К.Д. ( за сумісництвом) , кандидат філологічних наук , доцент Морараш Г.В., викладачі Білінська Л.В., Мертікарь Т.С.

Викладачі – юристи виступають опонентами при захисті кандидатських дисертацій з права.

Студенти юридичного факультету є постійними учасниками та призерами конкурсів творчих робіт, які проводить Головне регіональне управління юстиції у Чернівецькій області, Чернівецька обласна рада профспілок, Прокуратура Чернівецької області.

Студенти факультету під керівництвом науковців займаються науковими дослідженнями, результати яких публікуються в університетських та фахових виданнях.

Традиційними є студентські науково-практичні конференції, зустрічі з юристами-фахівцями, круглі столи з правових проблем сучасності.

Професія юриста

Яку роботу виконує юрист у сучасному світі?

Прокурора, помічника прокурора, слідчого, судді загальних і арбітражних судів, адвоката, юрисконсульта, оперативного працівника органів внутрішніх справ, поліції, митних органів, різних служб безпеки (у певних їх структурах), а також працівника управління у муніципалітетах, адміністрації областей, міст і районів, менеджера, фахівця з кадрів, керівника підприємств, установ та різноманітних фірм.

Працевлаштування

Зараз досить ґрунтовно розширилися можливості юриста знайти цікаву роботу у різних сферах діяльності. Нові види робіт виникають у охороні прав споживача, авторських прав, захисту ринку від недобросовісної конкуренції, будівельному бізнесі, у сфері ріелтерської діяльності. І йдеться не просто про розширення числа робочих місць, а про те, що перелік посад, робіт, для яких потрібні знання юриста, стає дедалі ширшим.

Юрист може обіймати провідні та керівні посади: в органах законодавчої, судової, виконавчої влади, зокрема, в центральних і зарубіжних органах держав; в Міжнародних організаціях та їх спеціалізованих установ; в організаціях та установах; наукових співробітників в науково-дослідних установах, а також викладацькі посади у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Головне надбання юриста – здатність завжди бути впевненим у собі.

Бакалавр права під час навчання на юридичному факультеті набуде таких вмінь:

1. Тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права; вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи; здійснювати правильну юридичну кваліфікацію.

2. Здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації, розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності юридичних, фізичних осіб, об’єднань, вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних.

3. Здійснювати контроль за відповідністю юридичних рішень чинному законодавству.

4. Забезпечувати дотримання вимог і стандартів до організації праці, галузевих нормативних актів.

5. Використовувати комп’ютерні технології та спеціальну техніку.

6. Застосовувати і виконувати правила етики юриста.

Для бакалаврів з права основними сферами працевлаштування є:

- судові та правоохоронні органи: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець;

- органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби категорії В 6-9 рангів, посади службовців органів місцевого самоврядування;

- суб’єкти господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;

- самозайняті особи: приватний виконавець.

Продовження освіти

Можливість навчання на магістратурі та аспірантурі за спеціальностю 081 «Право».

Магістр права під час навчання в університеті набуде таких вмінь:

1. Застосовувати набуті знання для вирішення організаційно-управлінських, методичних і практичних та дослідницьких завдань;

2. Збирати, аналізувати, узагальнювати і професійно оцінювати правову інформацію; застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації, перевірки і класифікації джерел; орієнтуватися в науковій, методичній літературі зі спеціальних і суміжних питань;

3. Застосовувати методи моделювання, аналізу криз та конфліктів, теорії прийняття рішень у сфері правотворчої і правозастосовної діяльності держави;

4. Підготувати політико-правовий огляд, реферат, довідку за вітчизняними та іноземними інформаційними матеріалами з різних джерел;

5. Готувати довідки, проекти юридичних та інших ділових документів;

6. Готувати та випускати інформаційно-аналітичні бюлетені, довідники, огляди із застосуванням комп'ютерних методів формування, редагування та верстки;

7. Вільно розмовляти із загальних і професійних питань іноземною мовою, виконувати точний усний і письмовий двосторонній переклад;

8. Застосовувати знання і навички, набуті в галузі ефективної організації праці; систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

Науково-педагогічний склад юридичного факультету

Підготовку фахівців здійснюють кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, фундаментальних юридичних дисциплін, які надають якісну професійну підготовку та залучають студентів до науково-творчої діяльності.

На факультеті працюють доктор юридичних наук, доцент Селезньова О.М. та кандидати юридичних наук, доценти : Утєхін І.Б., Гудима М.М., Кельбя С.Г., Полонка І.А., Руснак Л.М., Марчук В.Т.( за сумісництвом) , кандидати педагогічних наук, доценти: Пелипчук С.М., Матійчук К.Д. ( за сумісництвом) , кандидат філологічних наук , доцент Морараш Г.В., викладачі Білінська Л.В., Мертікарь Т.С.

І. Відомості щодо публікації статей в індексованих виданнях (Scopus, Web of Science) та фахових юридичних журналах і збірниках:

1. Селезньова Ольга Миколаївна

1. Селезньова О. М. Термін «медіа-простір»: теоретичний підхід // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Вип. 70. (Наукове фахове видання України, базове за секцією “Право”, згідно з рішенням протоколу засідання Наукової ради МОН України від 26.07.2017 р.)

2. Селезньова О. М. Специфіка викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: проблеми та можливості дистанційного навчання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2021. Вип.1 (81). С. 166-178. (Наукове фахове видання України)

3. Селезньова О. М. Категорії прав і свобод людини в доктрині та законодавстві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 5 С. 16-25. (Наукове фахове видання України)

4. Селезньова О. М. Основні історичні етапи становлення в Україні законодавства про інформаційні права // Актуальні питання гуманітарних наук. 2019. Вип.26. Т. 2. С. 4-7. (Наукове фахове видання України)

5. Селезньова О. М. Інформаційні права: теоретичні та системні положення // Інформація і право. 2019. Вип. 3(30). С. 9-15. (Наукове фахове видання України)

2. Кельбя Стелла Георгіївна

1) Кельбя С.Г. //«Верховенство права – як основоположний принцип функціонування правової системи демократичних країн»// 2021р. C.-113-118 - Наукометрична база Web of Science; AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH © THE AUTHORS (AUGUST, 2021), BY MAGNANIMITAS, ATTN. AND/OR ITS LICENSORS AND AFFILIATES (COLLECTIVELY, “MAGNANIMITAS”). ALL RIGHTS RESERVED. SPECIAL ISSUE NO.: 11/02/XXI. (VOL. 11, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXI.)

2) Штерма Т.В., Кельбя С.Г., Маниліч М.І, Пелипчук С.М. Аналіз фінансування видаткових повноважень місцевих органів влади в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2021. №7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

3) Кельбя С.Г. Порівняльна характеристика законодавства України та країн ЄС у сфері адвокатської діяльності. Європейські перспективи. 2022. №2. URL: https://ep.unesco-socio.in.ua/archive/2022-2/

4) Кельбя С.Г. Корупція як соціальна проблема і категорія соціології. Наше право. 2022. №2. URL: https://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/archive/2022-2/

3. Гудима Мирослава Мирославівна

1. Гудима М. М. Преюдиційність судових актів як інститут цивільного процесуального права. // Право і суспільство. 2017. № 2 (5). С. 53-56.

2. Гудима М. М. Правова конструкція «перехід прав» у речових та зобов'язальних правовідносинах: компаративістський підхід. // Приватне та публічне право. 2020. Випуск 1. С. 32-35.

3. Гудима М. М. Актуальні проблеми переходу речових прав на чужі речі в доктрині цивільного права. // Право і суспільство. 2020. Випуск 1. С.146-151.

4. Гудима М. М. Речовий погляд на сутність заставного права. // Вісник Запорізького національного університету. Серія Юридичні науки. 2020. № 1. С. 48-54.

5. Гудима М. М. Речові права у відносних (зобов’язальних) правовідносинах: окреслення теоретичної проблеми. // Часопис цивілістики. 2020. № 37. С. 16-20

6. Гудима М. М. Право притримання в спектрі речово-зобов’язальної дихотомії. // Правові новели. 2020. № 11. С. 51-57.

7. Гудима М. М. Декілька зауважень до дискусії з приводу класифікаційного критерію поділу цивільних прав. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія Юридичні наки. Том 31 (70). № 3. С. 57-62.

8. Гудима М. М. Обґрунтування парадигми оборотоздатності речових прав. // Підприємництво, господарство і право. 2020. № 7. С. 18-23.

9. Гудима М. М. Науковий дискурс щодо місця передачі речі в механізмі договірного переходу права власності. // Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 86. С. 48-55.

10. Гудима М. М. Конструктивне та транслятивне правонабуття в контексті вчення про перехід права власності. // Інтернаука. Серія «Юридичні науки». 2020. № 9 (31). С. 82-88.

11. Гудима М. М. Правова природа державної реєстрації як юридичного факту в механізмі динаміки речових прав. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічних інститут» Політологія. Соціологія і право. 2020. № 1-2. С. 45-51.

12. Гудима М. М. Конструкція речового договору: модне віяння зарубіжної правової доктрини чи реалія вітчизняного правопорядку? // Правова позиція. 2021.Випуск 1 (30). С. 58-62.

13. Гудима М. М. Новий погляд на визначення моменту переходу права власності за договором. // Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 188-193.

14. Гудима М. М. Перехід права власності на підставі договору купівлі-продажу: декілька правових нюансів. // Науковий вісник Уж НУ. Серія «Право». 2021. № 63. С. 130-135.

4. Руснак Леся Михайлівна

1. «Правова природа поняття «Охорона здоров’я», Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Випуск № 4. – С. 145-150 (фахове видання);

2. «Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні», Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2018. – Випуск № 36. – С. 105-108 (фахове видання);

3. «Понятие и признаки административной ответственности в сфере здравоохранения в Украине», Право и закон. (Кыргызская Республика) – 2018. – Випук № 3. – С. 79–84 (Зарубіжне фахове видання (Киргизстан/РИНЦ);

4. «Права людини у сфері медичної діяльності: поняття та класифікація», Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2019. – Випуск № 1. – С. 103-114 (фахове видання);

5. «Public administration in the field of coal industry», Naukovyi Visnyk NHU, 2019, № 2 P. 175-180 Наукометрична база Scopus.

5. Полонка Іванна Анатоліївна

1. Полонка І. А. Комплексний теоретико-методологічний аналіз ознак об’єктивно протиправного діяння / І. А. Полонка // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Випуск 1. – С. 7-12.

2. Полонка І. А. Теоретико-доктринальні підходи до форм вираження неправомірної поведінки: аналітичний і синкретичний вимір / І. А. Полонка // Держава та регіони. – 2017. – №2. – С. 19-24.

3. Полонка І. А. Об'єктивно-протиправне діяння: підхід структурно-комплексного розуміння / І. А. Полонка // Право та державне управління. – 2017. – №2. – С. 17-25.

4. Полонка І. А. Неправомірна поведінка як категорія теорії права : доктринальний аналіз поняття та системних ознак / І. А. Полонка // Держава і право. –2018. – Випуск 80. – С. 3-16.

5. Полонка І. А. Механізм неправомірної поведінки в теорії права: авторський підхід / І. А Полонка // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 243-248.

6. Полонка І. А. Кореляційне обґрунтування поняття правової поведінки : науково-пізнавальне дослідження крізь призму правових систем сучасності / І. А Полонка // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. «Право». – 2019. – № 55. – Том 1. – С. 49–53.

7. Полонка І. А. Зарубіжний досвід розуміння категорій правомірної та неправомірної поведінки: прикладний аспект Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса, 2019. – С. 24-27.

8. Полонка І. А. Віковий критерій суб’єктів об’єктивно-протиправного діяння: теорія та аналіз міжнародної практики. – Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Сер. «Юридичні науки». – 2019. – № 6, Том 30 (69), – С. 23-29.

9. Полонка І. А. Неосудність та обмежена осудність: практика англо-американської правової системи / І. А. Полонка // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. №8(20), 2019. – С. 48-54.

10. Полонка І. А. Критерії неосудності субєктів протиправного діяння / І. А. Полонка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5, С. 125-134

11. Полонка І. А. Непереборна сила у законодавстві Китаю та Японії : теорія та аналіз судової практики / І. А. Полонка // Lam. State. Technolohy. – 2021. – Випуск 4. – С. 16-22

12. Категорії правомірної та неправомірної поведінки у законодавстві країн світу та вплив правових сімей на їх тлумачення «Visegrad Journal on Human Rights». – 2019. – № 2/2. – С. 121–127.

13. M. Pakhomova, S. Synenko , T. Garasymiev, V. Chornopiskaya, І. Polonka. State Administration in the Field of Education of People of the “Third Age” in Ukraine. Public Policy and Administration. 2020, Vol. 19, Nr. 1, p. 78-88. Наукометрична база Scopus.

14. Ivanna Polonka. / Olga Tur, Marta Kravchyk, , Oksana Levytska, Mariia Pshonia // Theoretical problems of the legal nature of the loan agreement and its correlation with the loan agreement. Studies of Applied Economics. – 2021. - Vol 19 No 1.- С. 1-13. Scopus

15. Колективна монографія: Полонка І. А. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung / kollektive Monographie in 2 Bänden, B. / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk –– Shioda GmbH, Steyr, Austria, , 2018. – 473 p. (у співавторстві – підрозділ 3.4 «Зловживання правом як антитеза суспільного розвитку в умовах глобалізації : історико-доктринальний генезис». – 327-335

ІІ. Відомості щодо підвищення кваліфікації:

1. Селезньова Ольга Миколаївна

1. Одеський державний університет внутрішніх справ.Всеукраїнське науково педагогічне підвищення кваліфікації “Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів 21 ст.” (18 липня-28 серпня 2022 р.) Свідоцтво від 28.08.2022 р. (180 год.);

2. Куявський університет у Вроцлавеку. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему: «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін» (15 листопада – 26 грудня 2021 року). Сертифікат від 26.12. 2021 р. Обсягом 6 кредитів (180 годин);

3. АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія». Підвищення кваліфікації в за темою: «Правовий статус та договірна діяльність учасників господарських відносин». Довідка від 05.02.2021 р. Обсягом 6 кредитів (180 годин);

4. Seleznova Olha. Sustainable development certificate of completion “Innovations in science and education”. April 20 – May 4, 2018, Slovenia. Обсягом 1 кредит (30 годин).

2. Гудима Мирослава Мирославівна

1. International Historical Biographical Institute (Dubai - New York - Rome - Jerusalem - Beijing). Міжнародний сертифікат № 5639, виданий 20 січня 2022 року. IIІ Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності». 180 годин або 6 кредитів ETCS;

2. ПВНЗ “Буковинський університет” Сертифікат № 07/01.20 від 20 січня 2020 р. про участь унауково-методичному семінарі “Якість освіти – основний критерій діяльності навчального закладу” обсягом 20 годин або 0,6 кр.;

3. Університет Стефана чел Маре, Румунія. Факультет права та адміністративних наук. Сертифікат про участь у навчальних активностях з 21.05.2018 по 25.05.2018 в рамках програми «Еразмус». Обсягом 1 кр.

3. Кельбя Стелла Георгіївна

1. Чернівецький торговельно-економічний інститут. Довідка про підвищення кваліфікації (стажування) з 01.03.2019 по 01.04.2019 на тему: «Удосконалення методики викладання та підготовки навчально-методичного забезпечення з фахових дисциплін спеціальності «Право», видана 01.04.2019р. Кількість навчальних кредитів – 6;

2. Сучавський національний університет імені Штефана Чел Маре. Сертифікат про підвищення кваліфікації з 01.04.2019 по 05.04.2019 на тему: «Удосконалення методики викладання та підготовка методико-дидактичного забезпечення дисциплін у галізу права, видана 05.04.2019р. Кількість навчальних кредитів – 2.

4. Білінська Людмила Володимирівна

Міжнародне стажування за програмою та розробка освітнього проекту (з 12.02.22 по 20.03.22) на тему: «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» (Польща – Україна). Тема проекту: Формування трансверсальних компетентностей (softskills) в умовах закладу вищої освіти. Сертифікат SZFL-001388. 180 год - 6 кред.

5. Марчук Валерій Трохимович

Досвід практичної роботи на посаді голови Чернівецького апеляційного суду з 09.11.2018 по даний час (довідка №05-29/8/2022 від 11.04.2022).

6. Руснак Леся Михайлівна

Приватна установа «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА» місто Київ. Довідка про підвищення кваліфікації без відриву від освітнього процесу з навчальних дисциплін № 3/60 від 21 грудня 2021 обягом 6 кредитів з загальною кількістю 180 годин.

ІІІ. Науково-педагогічним колективом кафедр юридичного факультету розроблено й опубліковано навчально-методичниі посібники, підручники та інші доробки:

1. Селезньова Ольга Миколаївна

1. Селезньова О. М. Інформаційне право (практикум). Чернівці, 2021. 66 с.

2. Селезньова О. М. Господарське право: збірник тестових завдань для студентів галузі знань 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання, освітнього ступеня бакалавр. Чернівці, 2021. 22 с.

3. Селезньова О. М. Правознавство: програма для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання, освітнього ступеня – бакалавр. Чернівці, 2020.

4. Селезньова О. М. Господарське право: програма для студентів галузі знань 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної навчання, освітнього ступеня бакалавр. Чернівці, 2021.

5. Селезньова О. М. Правознавство : робоча програма для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання, освітнього ступеня – бакалавр. Чернівці, 2020.

6. Селезньова О. М. Правознавство : робоча програма для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання, освітнього ступеня – бакалавр. Чернівці, 2020.

7. Селезньова О. М. Господарське право: робоча програма для студентів галузі знань 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної навчання, освітнього ступеня бакалавр. Чернівці, 2021.

2. Гудима Мирослава Мирославівна

1. Гудима М.М. Методичні матеріали до вивчення курсу «Право Європейського Союзу». Чернівці,: «Видавництво «Коп-центр», 2017. 52 с.

2. Гудима-Підвербецька М.М., Пацурківський Ю.П., Никифорак В.М., Гудима М.М. Договори у сфері надання послуг : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 204 с.

3. Гудима М.М., Гудима-Підвербецька М.М. «Цивільний процес: збірник тестових завдань» : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право». Чернівці: «Видавництво «Місто», 2022. 190 с.

4. Гудима М.М. «Виконавче провадження: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 081 «Право». Чернівці: «Видавництво «Місто», 2022. 162 с.

3. Кельбя Стелла Георгіївна

1.Кельбя С.Г. «Актуальні проблеми фінансового права України» : [навчально- методичний посібник] / С.Г.Кельбя,Н.М.Лавренюк. – Чернівці: Місто, – 2019. – 30 с.

2.Кельбя С.Г. Методичні вказівки до підготовки до проходження виробничої практики під час дистанційного навчання для студентів за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право» / уклад. Кельбя С.Г.,І. А. Полонка, Гудима М.М., – Чернівці: – 2021 р. – 22 с.

3.Кельбя С.Г. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Актуальні проблеми комерційного права»: [навчально-методичний посібник] / С.Г.Кельбя, Пелипчук С.М. – Чернівці: – 2020р. – 26 с.

4. Кельбя С.Г. Методичні рекомендації для написання міждисциплінарної курсової роботи : [навчально-методичний посібник] / Утєхін І.Б, Пелипчук С.М. ,С.Г.Кельбя – Чернівці: – 2021р. – 21 с.

4. Полонка Іванна Анатоліївна

1. Полонка І. А. Методичні вказівки до підготовки та проведення комплексного державного екзамену для студентів другого рівня освіти «магістр за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю 081 «Право» / уклад. І. А. Полонка, О. М. Селезньова, – Чернівці: Місто, – 2017. – 22 с.

2. Полонка І. А. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Теорія правотворчості»: [навчально-методичний посібник] / І. А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2020р. – 52 с.

3. Полонка І. А., Лавренюк Н. М. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Філософія влади»: [навчально-методичний посібник] / І. А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2020р. – 46 с.

4. Полонка І. А., Пелипчук С. М. Методичні рекомендації до підготовки та вивчення дисципліни «Міжнародний захист прав людини»: [навчально-методичний посібник] / І. А. Полонка. – Чернівці: Місто, – 2020р. – 48 с.

ІV. Оптимізовано наукову роботу із здобувачами другого (магістерського) рівня освіти, що проявляється у залученні їх до участі в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, опублікуванні робіт в науково-методичному журналі юридичного факультету «Право та педагогіка» та участі в першому турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт:

2017

1. Юсип Ж. П. магістрантка 5 курсу «Актуальні проблеми злочинності неповнолітніх»;

2. Кушнір Я. В., магістрант 5 курсу «Правова характеристика правопорушення В контексті правосвідомості сучасного українського суспільства»;

3. Нестерюк М. А., магістрантка 5 курсу «Причини виникнення Правових колізій на сучасному етапі розвитку Правоутворення України»;

4. Урсуляк В. В., магістрант 5 курсу « Нормативність права в умовах суспільства, що трансформується».

2018

1. Андронік Н. А, магістрант 6 курсу «Перспективи удосконалення системи нотаріату в Україні»;

2. Микитюк Р. Я., магістрант 5 курсу «Неофіційне тлумачення норм права: проблеми та перспективи»;

3. Приймак А. В., магістрант 6 курсу «Проблема захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів шляхом державної компенсації шкоди»;

4. Свинарчук В. А., магістрант 6 курсу «Загальна характеристика обшуку, його види та підстави проведення».

2019

1. Боднарук Н., магістрантка 6 курсу «Покарань, що застосовується до неповнолітніх осіб»;

2. Лупул І., магістрантка 6 курсу «Юридичні факти як передумови для динаміки правовідносин»;

3. Мангул М., магістрантка 6 курсу «Охорони здоров’я населення як об’єкт адміністративно-правового регулювання»;

4. Фагурел П., магістрант 6 курсу «Право та його цінність у громадянському суспільстві»;

5. Храб Д., магістрант 6 курсу «Зловживання правом як одна з форм правового нігілізму».

2020

1. Кельбя С. Г. к.ю.н., доцент, Кошман М. магістрантка 6 курсу «Методологічні та юридичні аспекти дослідження корупції у державних установах»;

2. Полонка І. А. к.ю.н., Копайгородський Д. магістрант 6 курсу «Технологія попередження правових конфліктів»;

3. Козьмінська Л. Б., магістрантка 6 курсу «Непойменовані договори в сучасних умовах»;

4. Кривошеєва Я. І., магістрантка 6 курсу «Реформування системи охорони здоров’я в Україні: проблеми теорії та практики»;

5. Теличка В. В., магістрантка 6 курсу «Стан проблеми незаконної міграції в Україні»;

6. Цілюк В. В., магістрант 6 курсу «Злочинність неповнолітніх та міри її нейтралізації».

2021

1. Кельбя С. Г.,к.ю.н. доцент, Гаврильчук М. магістрантка 6 курсу «Форми взаємодії органів досудового розслідування України з правоохоронними органами зарубіжних держав»;

2. Полонка І. А., к.ю.н., доцент, Байрак І. магістрантка 6 курсу «Способи здійснення механізму реалізації правових форм демократичного контролю в Україні»;

3. Гончар Т., магістрантка 6 курсу «Співвідношення категорії «межі» та «обмеження» свободи договору в цивільному праві України»;

4. Дуркін В., магістрант 6 курсу «До питання про наслідки пропуску цивільних процесуальних строків»;

5. Заплітний В., магістрант 6 курсу «Реалізація права на охорону здоров’я в Україні: проблеми теорії та практики»;

6. Кіцул О., магістрантка 6 курсу «Інститут слідчого судді в новому Кримінально-процесуальному кодексі України».

2022

1. Федорчук Д., магістрант 5 курсу «Реформування системи охорони здоров`я в Україні: проблеми теорії та практики».

2. Керівництво студентом ПВНЗ «Буковинський університет» юридичного факультету,який зайняв І місце в І турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт: Наук.керівник :к.ю.н., доц. Кельбя С.Г. студент гр.П-303 Гаврилюк А. «“Кадровий голод” у лавах національної поліції».

На факультеті видається Науково-методичний журнал "Право та педагогіка"

В університеті створено всі умови для розвитку творчого потенціалу студентів, які є активними учасниками всеукраїнських, регіональних та обласних оглядів та конкурсів художньої творчості.

З метою інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи, розвитку конкурентноздатної особливості студенти з першого курсу навчання залучаються до роботи в науковому студентському товаристві.

Студенти юридичного факультету неодноразово представляли Буковинський університет та виборювали призові місця на обласних конкурсах «Студент року».

Систематично проводяться брейн-ринги, організаційно-діяльнісні ігри-дискусії, круглі столи, конференції, зустрічі з фахівцями з права - випускниками факультету.

Юридична клініка

Юридична клініка ПВНЗ «Буковинський університет» створена в 2007 році.

Робота юридичної клініки ПВНЗ «Буковинський університет» спрямована на задоволення потреб громадян у сучасній юридичній освіті та реалізації права на юридичний захист малозабезпечених громадян, а також усіх, хто звертається по юридичну допомогу та потребує консультації з правових питань.

Викладачі та студенти-консультанти юридичної клініки надають первинні, поточні усні консультації з питань цивільного, житлового, трудового, господарського, сімейного, спадкового, пенсійного права, земельного права, захист в цілому тощо.

Студентам-консультантам надають практичну допомогу викладачі цивільного, трудового, сімейного права та ін..

Студенти-консультанти юридичної клініки приймають участь в семінарах, конференціях, конкурсах та інших заходах підготовлених Буковинським університетом та іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом надання практичної юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам.

Юридична клініка університету співпрацює з Головним територіальним та міським управліннями юстиції, працівники яких при необхідності надають практичну допомогу з питань права соціального забезпечення, трудового, пенсійного права, сімейних правовідносин тощо, а також запрошуються на всі заходи фахового змісту.

Студенти-консультанти юридичної клініки є постійними учасниками «круглих столів» та науково-практичних студентських конференцій з правової тематики, мають публікації в Збірниках наукових праць та науково-методичному журналі «Право та педагогіка», який видається юридичним факультетом університету.

Студенти-консультанти клініки постійно проводять лекції та бесіди у загальноосвітніх навчальних закладах міста та області з метою ознайомлення учнів щодо їх прав та відповідальності у випадку скоєння злочинів та адміністративних проступків.

Клініка функціонує на громадських засадах. Консультаційні послуги надаються безпосередньо при особистому зверненні.

Адреса юридичної клініки: 58000, м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2-А, т. 55-36-08.

Студентський науковий гурток "Молодий цивіліст"

Мета діяльності гуртка: Розвиток здібностей студентів у наукових дослідженнях

Основні завдання:

- Навчити вмінню робити аналіз правових явищ;

- Виховувати в собі професійні якості, необхідні кожному юристу, а саме вміння виступати перед аудиторією і логічно, переконливо та грамотно висловлювати та відстоювати свої думки;

- Розвити навички до власних висновків при вивченні цивільно-правових відносин;

- Залучати до участей у наукових заходах університету та за його межами;

- Активізувати творчу діяльність студентів.

Очолює гурток: к.ю.н., доцент Утехін Ігор Борисович

“В здоровому тілі – здоровий дух”. Цього гасла дотримуються наші студенти. Проводяться спортивні змагання з футболу, легкої атлетики, рукопашного бою, волейболу, шахів, настільного тенісу тощо. Багато спортивних перемог на регіональному рівні. Серед студентів факультету є переможці та призери міжнародних спортивних змагань.