Успішний захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Завершальним кроком в навчанні здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Магістр є захист відповідних кваліфікаційних робіт. Це важливий результат усієї навчально-наукової роботи, особистої дослідницької діяльності, вагомий здобуток наукового пошуку, що тривав весь період навчання та проходив під дбайливим та конструктивним керівництвом висококваліфікованих науковців випускової кафедри комп’ютерних систем і технологій.

Голова комісії д.т.н., професор Василь ЗАЯЦЬ відзначив, що магістранти не тільки підготували цікаві дослідницько-прикладні праці, але і дали вичерпні відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії, що сприяло об’єктивності оцінювання результатів роботи магістрантів, здобуття ними компетентностей та програмних результатів навчання.

Член екзаменаційної комісії, фахівець ІТ-компанії EPAM, к.т.н., доцент Богдан ГАЦЬ також відзначив, що у своїх роботах магістранти здебільшого використали найсучасніші стеки технологій для виконання прикладної компоненти.

Завідувач кафедри комп’ютерних систем і технологій к.т.н., доцент Ольга АРТЕМЕНКО у своєму підсумковому зверненні до магістрантів звернула увагу усіх присутніх на різноманітність напрямів досліджень та тематики робіт, а також інтенсивну міжгалузеву співпрацю у запропонованих магістрантами інформаційно-технологічних рішеннях та прикладних розробках.

Від імені всіх науково-педагогічних працівників кафедри комп’ютерних систем і технологій щиро бажаємо нашим новоспеченим випускникам-магістрам подальших здобутків та перемог в професійній діяльності!