Перегляд та оновлення освітніх програм “Комп’ютерні науки”; відкрите обговорення загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін

9 травня на кафедрі комп’ютерних систем і технологій відбулось відкрите засідання кафедри присвячене перегляду, обговоренню та внесенню пропозицій оптимізації освітніх програм «Комп’ютерні науки» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, а також загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін.

На засідання кафедри були запрошені гаранти освітніх програм, представники ректорату, стейкхолдери-роботодавці, стейкхолдери з академічної спільноти та представники студкому Буковинського університету.

Результатом зустрічі є загалом позитивна оцінка діючих освітніх програм та ряд пропозицій щодо їх покращення. Також представники студентського самоврядування та роботодавці позитивно оцінили запропоновані у загально університетському каталозі вибіркових дисциплін освітні компоненти.

Для Буковинського університету особливо цінним є те, що наші кращі випускники стають успішними підприємцями в галузі ІТ та з радістю допомагають розвивати освітній процес в університеті в якості стейхолдерів-роботодавців, як до прикладу це робить один з запрошених на засідання гостей Святослав ЖИВАЧІВСЬКИЙ.