Оновлення освітньо-професійних програм зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”

У травні цього року під час чергового перегляду освітньо-професійних програм “Комп’ютерні науки” для освітніх ступенів бакалавра та магістра стейкхолдери-роботодавці акцентували увагу на побажанні доповнити відповідні освітньо-професійні програми такими дисциплінами, де студенти отримали б знання з розробки програмних продуктів мікросервісної архітектури та DevOps.

Отже, з вересня 2023 року студенти спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” Буковинського університету вивчають з викладачем-практиком Антоном РАСЩЄКТАЄВИМ дві нові дисципліни “Мікросервісна архітектура” (ОС магістр) та “Основи DevOps ” (ОС бакалавр).

Буковинський університет дбає про те, щоб студенти отримували актуальну фахову підготовку.