ІV Міжнародна науково-практична конференція

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
”БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ” та
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. ФРАНКА

запрошує вчених, спеціалістів, викладачів та студентів ЗВО, наукових організацій та установ взяти участь у роботі

ІV Міжнародної науково-практичної конференції
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ (КМПЗ_2024)

присвяченій пам’яті професора, д.т.н. Синицького Л.А.,

яка проходитиме у змішаному форматі з 30 травня по 01 червня 2024 року на базі ПВНЗ “Буковинський університет”
(м. Чернівці)

Секції конференції:
Секція 1. Математичне і комп’ютерне
моделювання та програмне забезпечення.
Cекція 2. Моделі, методи, алгоритми
інтелектуального опрацювання даних.
Cекція 3. Прикладні задачі інформатики,
електроніки та енергетики.
Секція 4. Прикладні задачі захисту інформації.
Секція 5. Прикладні задачі економіки, математики, фізики, хемії, та природоохоронної діяльності.
Секція 6. Машинне навчання.
Секція 7. Системний аналіз та теорія прийняття
рішень
Cекція 8. Новітні інформаційні технології в науці, освіті, педагогіці та навчанні.

В рамках секцій будуть розглядатися питання, пов’язані з розвитком науки, освіти, електрорадіотехніки, економіки, екології, хемії, фізики та інформаційних технологій за галузями знань.
Робочі мови: українська, англійська, польська.

Адреса оргкомітету конференції
Кафедра комп’ютерних систем і технологій, Приватний вищий навчальний заклад ”Буковинський університет”, корпус 1, кім. 208, вул. Дарвіна 2 А, м. Чернівці, 58000
Телефони секретаріату: +38 (050) 17-64-760 – Артеменко Ольга Іванівна (вчений секретар) (кім.208, корп. 1);
+38 (050) 65-03-835– Осадчук Сергій Іванович (кім. 208, корп. 1);

Контрольні дати та події конференції
До 01.03.2024 – подаються реєстраційна картка та тези.
30.05.2024 – з 1500 до 1800 – реєстрація,
31.05.2024 – з 900 до 1000 – продовження реєстрації
1100 – відкриття конференції, пленарне засідання,
1400 до 1500 – обідня перерва,
1500 до 1800 – робота в секціях,
01.06.2024 з 930 до 1030 – круглий стіл, закриття конференції.

Розміри оргвнесків для фізичних осіб складають:

Участь в роботі конференції для фізичних осіб безоплатна і включає – доповідь на конференції, публікація доповіді, отримання програми конференції.

Розміри оргвнесків для юридичних осіб складають:

300 грн. (35 злотих або 10 доларів США або 8 євро), в т.ч. ПДВ – доповідь на конференції, отримання програми конференції та тез доповідей.

Доповіді, рекомендовані Програмним комітетом і оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані у вісниках ЛНУ ім. І.Франка, НУ “Львівська політехніка” журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: наука, освіта, виробництво». Вимоги до оформлення статей див. на сайтах https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/cit : https://science.lpnu.ua/uk/sisn ;

Перелік документів, що надаються для участі у конференції та публікації у збірнику матеріалів конференції (всі документи надсилаються електронною поштою).
1. Реєстраційна картка учасника конференції у форматі файлу .doc.
2. Тези доповіді у форматі файлу .doc до 01.03.2024.
3. Матеріали статті згідно чинних вимог журналів до 15.06.2024.

Реєстраційні картки та матеріали учасників надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету конференції zvmmvz01@gmail.com або olha.i.artemenko@lpnu.ua. Оргкомітет залишає за собою право відмовити в публікації тез доповіді в разі їх невідповідності тематиці конференції або вказаним вимогам оформлення та в разі відсутності у роботі наукової новизни та/або практичної цінності.