Тривекторна зустріч деканів факультетів і керівника центру забезпечення якості освіти

29.05 відбулася тривекторна зустріч декана факультету інформаційних технологій та економіки доцента Тетяни Штерми, керівника центру забезпечення якості освіти доцента Галини Морараш й декана юридичного факультету доцента Стелли Кельби, на якій керівники структурних підрозділів обговорили питання академічної мобільності учасників освітнього процесу, якості знань здобувачів і готовність випускних груп Фахового коледжу та університету до випускової атестації.

Декани факультетів і керівник центру забезпечення якості освіти зауважили, що серед цілей сучасної освіти особливе місце посідає формування внутрішньо вільної і самостійної особистості, що досягається за рахунок індивідуального розвитку.

Орієнтація освітньої системи на розвиток особистісних якостей студентів передбачає широке застосування студентоцентрованого принципу. Однозначно пріоритет залишається за активною освітньою діяльністю студентів.