Завершився курс “Правові системи сучасності”

20 травня 2023 року завершився курс додаткових занять “Правові системи сучасності”, організаторами та лекторами якого стали декан юридичного факультету ПВНЗ “Буковинський університет”, к.ю.н. Кельбя С.Г. та завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, д.ю.н. Селезньова О.М.

Особливістю вивченого курсу стало те, що його викладання велося на англійській мові. З огляду на геополітичні нюанси Буковинського краю окремі елементи тем, що передбачали аналіз нормативно-правового поля Румунії, подавалися румунською мовою.

Ініціатива введення таких додаткових навчальних занять була винесена на кафедрі професійних та спеціальних правових дисциплін у зв’язку з неоднозначною та актуальною потребою підготовки молодих фахівців з кращою мовною та профільною підготовкою. Це зумовило прийняти рішення найближчим часом надати студентам можливість прослухати відповідний курс (протокол 7 від 30 березня 2023 року).

Курс був розрахований на 50 навчальних годин, проводився для бажаючих студенів в онлайн-форматі у час, вільний від передбачених розкладом пар. Парне лекторське викладання, паритетні відносини учасників в обговоренні та цікаві прикладні аспекти іноземних та вітчизняних юридичних ситуацій створили потрібну атмосферу для кращого сприйняття правової дійсності та використання навичок застосування англійської мови.

У результаті прослуханого курсу студенти отримали сертифікати, які можуть слугувати підтвердженням у набутті неформальної освіти.