Успішна випускна атестація здобувачів вищої освіти

Відбулася випускна атестація здобувачів вищої освіти груп П-401, Пз-401, П- 403, Пз-403 у формі тестування.

Головою екзаменаційної комісії була завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, д.ю.н. Селезньова О.М., членами – перший проректор ПВНЗ “Буковинський університет”, к.п.н. Пелипчук С.М., декан юридичного факультету, к.ю.н. Кельбя С.Г., завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н. Утєхін І.Б., доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н. Руснак Л.М. Під час випускної атестації здобувачі вищої освіти показали, що загалом мають достатні знання.

У результаті складання випускної атестації екзаменаційна комісія ухвалила рішення видати здобувачам вищої освіти дипломи про закінчення ПВНЗ “Буковинський університет” та отримання ними освітнього ступеня “бакалавр” зі спеціальності 081 “Право”.