Студенти факультету інформаційних технологій та економіки захистили виробничу практику

30 травня відбувся захист виробничої практики випускних груп спеціальностей 071 “Облік і оподаткування” та 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. Мета практики полягає у тому, щоб у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, навчитися застосовувати їх на практиці, а також набути певного практичного досвіду до завершальної стадії навчання, необхідного для формування фахівця з бухгалтерського обліку і оподаткування , фінансів, банківської справи та страхування.

Під час виробничої практики поглиблюються теоретичні знання з дисциплін освітньої програми, що і представили студенти під час захисту звітів практики.

Практика проводилася на підприємствах, організаціях, установах різних форм власності та передбачала безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь.

Студенти ПВНЗ «Буковинського університету» показали хороші результати, керівництво практикою здійснювали викладачі кафедра обліку і фінансів к.е.н., доц. Яна Гончарук і к.е.н. Наталія Рошко.