Студентоцентризм – як тренд сучасної освіти

Студентоцентрований підхід в Буковинському університеті, спрямований на поглиблення практичних знань студентів, посилення компетентнісної складової навчання, в основу якого покладено ідею максимального забезпечення студентами їх шансів отримати перше місце на ринку праці, підвищення їхньої «вартості» у працедавців, задоволення тим самим актуальних потреб.

Педагогічна практика як складова підготовки фахівців до викладацької діяльності, відіграє значну роль в навчальному процесі Буковинського університету, оскільки ми готуємо фахівців-практиків, здатних акумулювати сучасні знання і передавати їх студентам.

Педагогічна практика-чудова нагода здобувачів освіти 071, 072, 122, 081 для адаптації до реальних умов праці в майбутньому.

Наші студенти із задоволенням проводять лекційні та практичні заняття фахових дисциплін!!

Миру та успіхів!