Науково-творче зростання у процесі навчання

Студентський науковий гурток є важливою складовою академічного життя студентства факультету інформаційних технологій та економіки, який створив можливості залучення студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проектах, науково-практичних заходах та конкурсах. Створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту, що і є студентоцентрованим підходом до освітнього процесу здобувачів.

На першому засіданні члени гуртка обрали актив та поділилися своїми ідеями та дослідницькими планами. Кожен мав можливість представити себе та свій потенціал у науковій сфері.

Обрані лідери та всі члени гуртка розпочали захоплюючі дослідження та спільні проекти. Разом вони створять атмосферу співпраці, інновацій та відкриттів, які будуть сприяти науковому розвитку та мотивувати зростанню якості знань студентів.