Круглий стіл зі здобувачами доктора філософії

На факультеті інформаційних технологій та економіки відбувся круглий стіл за участю здобувачів доктора філософії спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок” та викладачів кафедри обліку і фінансів на якому були підняті актуальні питання напрямків наукової роботи.

Здобувачі доктора філософії представляли отримані результати по темах своїх досліджень і спільно з викладачами обговорювали вектори розвитку актуальних питань сьогодення за спеціальністю. Завідувач кафедри обліку і фінансів к.е.н. Наталія Рошко представила запрошення на конференції в Україні, які отримав ПВНЗ “Буковинський університет” за останній період та поділилась інформацією стосовно можливості публікацій статей у фахових виданнях провідних ЗВО з якими співпрацює університет.

Діалог був корисний для молодих науковців та дав можливість науковим керівникам попрацювати зі здобувачами в новому форматі. Бажаємо успіху та нових звершень!