Перегляд ОПП Право (бакалавр) на засіданні Науково-методичної ради юридичного факультету

6 червня 2024 року відбулося засідання Науково-методичної ради юридичного факультету ПВНЗ “Буковинський університет”, учасниками якого стали не тільки члени ради, але й стейкхолдери, випускники університету та представники студентського комітету юридичного факультету.

Основним питанням, яке було розглянуто на засіданні під головуванням декана юридичного факультету, к.ю.н., доцента Стелли КЕЛЬБІ, стало перегляд та внесення змін до діючої освітньо-професійної програми “Право” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право.

Зокрема, кафедрою професійних та спеціальних правових дисциплін (завідувач, д.ю.н., професор Ольга СЕЛЕЗНЬОВА) подано на розгляд такі пропозиції: а) внесення до обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми таких навчальних дисциплін, як “Національна та інформаційна безпека держави” та “Інформаційне право” з огляду на сучасну ситуацію в країні та актуальність подібних знань; б) внести до вибіркових компонентів освітньо-професійної програми навчальні дисципліни “Медичне право та охорона здоров’я” та “Судова медицина і психіатрія” – знову ж таки згідно вимог сьогодення, а також дисципліни “Адвокатура України”, “Банківське право” та “Правова статистика та кримінологія” – для поглиблення фахових компетентностей здобувачів та навчальну дисципліну “Порівняльне правознавство” – для розширення наукового юридичного кругозору здобувачів; в) інші робочі пропозиції.

Кафедрою фундаментальних юридичних дисциплін (завідувач, к.ю.н., доцент Ігор УТЄХІН) пропонувалося: а) внести до обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми навчальну дисципліну “Міжнародне приватне право”; б) роз’єднати обов’язкову навчальну дисципліну “Цивільне та сімейне право” на дві окремі обов’язкові дисципліни – “Цивільне право” і “Сімейне право”, а також “Адміністративне право та процес” – на “Адміністративне право” і “Адміністративне процесуальне право”; в) внести до вибіркових компонентів освітньо-професійної програми навчальні дисципліни “Порівняльний цивільний процес” та “Право інтелектуальної власності”; г) інші робочі пропозиції.

Присутні роботодавці також висловили свої пропозиції. Так, Сергій МИХАЙЛЮК, начальник Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області, зауважив про доцільність введення до вибіркових компонентів освітньо-професійної програми навчальної дисципліни “Конституційна конфліктологія”, а Сергій МІНТЕНКО, начальник Чернівецького міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, – навчальних дисциплін “Спадкове право” та “Споживче право”.

Слово взяв і присутній на засіданні онлайн декан Сучавської колегії адвокатів, Лівіу МІХАЙ. Він підкреслив важливість ролі інституту медіації, та запропонував ввести навчальну дисципліну “Медіація” у вибіркові компоненти освітньо-професійної програми.

Представник Студентського комітету юридичного факультету, Дар’я НИКОЛЮК озвучила пропозиції від студентів: цікаво було б приділити увагу вивченню таких навчальних дисциплін, як “Поліцейське право” та “Транспортне право”.

Випускник юридичного факультету ПВНЗ “Буковинський університет”, полковник поліції Сергій КИРИЛЮК, підтримав студентів, акцентувавши на вагомості в майбутньому для здобувачів знань поліцейського права, а також вказав на потребу вивчення навчальної дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”.

У результаті обговорення були висловлені й інші пропозиції до редагування освітньо-професійної програми.

Прийняті пропозиції, а також інші заплановані і розглянуті питання, зафіксовані у протоколі засідання Науково-методичної ради юридичного факультету ПВНЗ “Буковинський університет”.

Дякуємо всім учасниками за плідну роботу!