Якість знань як тренд

На факультеті інформаційних технологій та економіки відбувся захист міждисциплінарної курсової роботи з стейкхолдерами які одночасно є здобувачами освіти!

Вивчення економічної теорії, мікро-макроекономіки закладає основи професійної підготовки галузі 07 Управління та адміністрування, формує фундаментально-категоріальний апарат дослідження і дозволяє поєднати важливі теоретичні проблеми економічної науки з тенденціями світової та вітчизняної економіки.

Вітаємо з успішним захистом здобувачів освіти груп А,Ф-201 спеціальностей 071, 072!