Захист виробничої практики здобувачів освітньо-професійного ступеня “Фаховий молодший бакалавр”

6 червня на юридичному факультеті відбувся захист звітів виробничої практики здобувачів освітньо-професійного ступеня “Фаховий молодший бакалавр”, спеціальності 081 Право ПВНЗ «Буковинський університет».

Здобувачі презентували звіти про проходження практики, продемонстрували закріплення набутих за час навчання теоретичних знань та здобуття практичних навичок у складанні процесуальних та інших документів, оформленні відповідних справ, здійсненні правового аналізу.

Члени комісії : декан юридичного факультету, к.ю.н., доц. Стелла КЕЛЬБЯ, завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н., доц. Ігор УТЄХІН, доцентка кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н., доц. Мирослава ГУДИМА відзначили високий теоретичний і практичний рівень підготовки звітів про проходження виробничої практики, успішний їх захист, що свідчить про набуття здобувачами необхідних професійних навичок та компетенцій!

Комісія отримала позитивні враження, адже кожен із здобувачів освіти продемонстрував свою відповідальність, сумлінність та прагнення до вдосконалення.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом!
Досвід отриманий під час проходження практики стане в нагоді майбутнім фахівцям для подальшого розвитку професійних навичок!