Захист переддипломної практики у здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем на факультеті ІТЕ

Переддипломна практика є одним з найбільш важливих етапів фахової підготовки здобувачів освіти освітнього ступеня “магістр”. А захист переддипломної практики – це не тільки оцінювання самостійної роботи студентів на практиці, але й нагода для здобувачів освіти обмінятись досвідом, поділитись з колективом своїми досягненнями та отримати корисні поради від викладачів.

У доброзичливій та дружній атмосфері відбулись захисти переддипломної практики у студентів-магістрантів випускних груп спеціальностей 122 “Комп’ютерні науки” та 071 “Облік і оподаткування”.

Комісія у складі декана факультету інформаційних технологій та економіки к.е.н., доц. Тетяни ШТЕРМИ, заступника декана к.ф.-м.н., доц. Валерії ВЕРШИГОРИ, завідувача кафедри комп’ютерних систем і технологій к.т.н., доц. Ольги АРТЕМЕНКО та завідувача кафедри обліку і оподаткування к.е.н. Наталії РОШКО відзначила якісну підготовку здобувачами освіти звітів з практики та їх грунтовні знання під час опитування та захисту звітів.

Бажаємо подальших успіхів у навчанні нашим студентам!