Процедура вільного вибору юридичних навчальних дисциплін студентами-магістрами

Для якісної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня у навчальному плані передбачено вивчення як обов’язкових навчальних дисциплін, так і дисциплін вільного вибору. Тому на юридичному факультеті деканом, к.ю.н. Кельбею С. Г. та завідувачем кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, д.ю.н. Селезньовою О. М. була проведена настановча консультація щодо можливого вибору студентами навчальних предметів, на якій було надано роз’яснення процедури вибору, змісту предметів, ознайомлено з силабусами дисциплін та обговорено інші поточні питання.

У результаті після консультації студенти заповнили заяви і обрали ті навчальні дисципліни, які вважали за потрібне для своєї майбутньої професійної діяльності.

Успіхів у вивченні обраних дисциплін!