Зустріч науково-педагогічного колективу з Ю.Т. Мінтенко та М.Ф. Савюк

19 вересня 2022 року на базі юридичного факультету ПВНЗ «Буковинський університет» відбулася зустріч науково-педагогічного колективу з Ю. Т. Мінтенко, головним спеціалістом сектору документування у Чернівецькій області відділу організаційної роботи, документування та контролю Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та М. Ф. Савюк, к.ю.н., старшим науковим співробітником НДІ морського і космічного права, з приводу уточнення змісту та деяких пропозицій щодо формулювання цілей та програмних результатів навчання Освітньо-професійної програми 081 «Право» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

До обговорення були залучені гарант освітньої програми, д.ю.н., доцент О. М. Селезньова, декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент С. Г. Кельбя, представники кафедр юридичного факультету.

Пропозиції будуть враховані в подальшій роботі.