Засідання Вченої ради ПВНЗ “Буковинський університет”

27 червня 2024 року у конференц-залі ПВНЗ “Буковинський університет” під головуванням президента університету, Заслуженого працівника народної освіти України, професора Михайла МАНИЛІЧА, відбулося засідання Вченої ради ПВНЗ “Буковинський університет”.

На початку засідання Михайло Іванович привітав науково-педагогічний колектив з закінченням навчального року, а також в урочистій обстановці вручив відзнаки Міністерства освіти і науки України декану факультету інформаційних технологій та економіки, к.е.н., доценту Тетяні ШТЕРМІ та завідувачу кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, д.ю.н., професору Ользі СЕЛЕЗНЬОВІЙ.

На засіданні було заслухано результати освітньо-виховної роботи факультетів університету та звіти про роботу кафедр у 2023-2024 роках. З доповідями виступили проректор ПВНЗ “Буковинський університет”, к.п.н., доцент Світлана ПЕЛИПЧУК, декани: юридичного факультету, к.ю.н., доцент Стелла КЕЛЬБЯ; та факультету інформаційних технологій та економіки, к.е.н., доцент Тетяна ШТЕРМА; завідувачі всіх кафедр університету.

У процесі роботи затверджено оновлені освітні програми та навчальні плани  першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти та рівня фахової передвищої освіти зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 122 «Комп’ютерні науки», 081 «Право».

Обговорено особливості вступної кампанії 2024 року.

Про роботу Приймальної комісії та зміни до Правил прийому 2024 року повідомила відповідальний секретар Приймальної комісії к.філол.н., доцент Галина МОРАРАШ.

Також доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н. Леся РУСНАК доповіла про актуальність створення на юридичному факультеті студентського гуртка “Дискусійний клуб конституційного та муніципального права”, пропозиція була підтримана.

Крім того Вченою радою до друку був рекомендований практичний курс з німецької мови, обсягом 400 сторінок (автор – доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.філол.н.  Сергій КАНТЕМІР).

Тривала, але плідна робота Вченої ради, проведена у невимушеній, дружній атмосфері, сприяла формуванню ґрунтовних висновків, прописаних у рішенні Вченої ради ПВНЗ “Буковинський університет”.