Інтерактивна лекція з навчальної дисципліни “Історія держави і права України”

28 березня 2024 року доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н. Леся РУСНАК у рамках навчальної дисципліни “Історія держави і права України” провела для студентів Фахового коледжу ПВНЗ “Буковинський університет” інтерактивну лекцію “Становлення та розвиток держави і права Київської Русі”.

При проведенні лекції використано мультимедійний проектор, за допомогою якого здійснено перегляд навчального фільму, продемонстровано і озвучено презентацію, у результаті виведено різнопланові контрольні завдання на розуміння вивченої нової теми.

Лектор розглянув як історичний навчальний матеріал, так і провів глибокі аналогії з сучасністю України.

Формат лекції допоміг оптимально досягти навчальної мети – надати тверде розуміння розвитку державно-правових інституцій Київської Русі та вміти аналізувати правові ситуації сьогодення.