Випускна атестація бакалаврів економічних спеціальностей

18 червня у ПВНЗ “Буковинський університет” відбулась випускна атестація здобувачів освіти зі спеціальностей 071 “Облік і оподаткування” та 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок”

Здобувачі освіти підтвердили свій рівень знань за фахом, що здобувають екзаменаційній комісії у складі к.е.н., доц. Гончарук Я.М., к.е.н, доц. Штерми Т.В. та к.е.н. Рошко Н.Б.

Успіхів обліковцям та фінансистам в майбутній роботі!

Дякуємо ЗСУ за можливість працювати та здобувати освіту!