Випускна атестація магістрантів юридичного факультету

16 лютого 2024 року на юридичному факультеті ПВНЗ “Буковинський університет” відбулася випускна атестація у формі складання комплексного іспиту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

Для забезпечення проведення, організації та об’єктивного оцінювання наказом від 15 січня 2024 року № 05-00 була створена екзаменаційна комісія у такому складі:
– Ольга СЕЛЕЗНЬОВА, голова комісії, завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, д.ю.н., професор;
– Стелла КЕЛЬБЯ, член комісії, декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент;
– Леся РУСНАК, секретар комісії, доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н., доцент.

За результатами проведеного комплесного екзамену відомо, що здобувачі успішно його склали.

Дякуємо комісії за роботу, а здобувачів вітаємо з складанням підсумкового іспиту.