Розширене засідання науково-методичної ради факультету Інформаційних технологій та економіки

Головним завданням факультету інформаційних технологій та економіки на освітньому фронті сьогодення є якісна підготовка здобувачів всіх рівнів вищої освіти.

До порядку денного включені ряд нагальних питань, які висвітлила декан факультету Тетяна Штерма та стейкхолдери, здобувачі вищої освіти галузей 07 «Управління та адміністрування» і 12 «Інформаційні технології» Ігор Бабух, Юрій Кушнірюк, Дмитро Якубов, Андрій Череватенко.

Розмова розпочалась з аналізу проходження акредитаційних експертиз ОПП другого (магістерського рівня) 122 «Комп’ютерні науки», 071 «Облік і оподаткування» та першого (бакалаврського) рівня 071 «Облік і оподаткування». Декан, зазначила, що до здійснення моніторингу ОП залучені здобувачі, випускники, роботодавці, академічна спільнота.

На засідання запросили доцента Стеллу Кельбю –декана юридичного факультету, що викладає «Податкове право», «Інтернет-право», яка наголосила на відповідність результатів навчання і компетентностей.

Висловлюємо щиру вдячність гарантам Ользі Артеменко і Наталії Рошко та стейкхолдерам за активне обговорення ОПП і кожного питання порядку денного.

Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися і працювати!
Крокуємо до Перемоги разом!