Надбання Є.Ерліха в дослідженнях молодих науковців

3 листопада 2023 року на юридичному факультеті ПВНЗ “Буковинський університет” відбулось тематичне засідання наукового гуртка «Молодий цивіліст». Розглядалася тема «Євген Ерліх та його внесок у розвиток правового регулювання суспільних відносин».

З вступним словом виступив керівник гуртка, завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н. Ігор УТЄХІН, який окреслив мету та завдання тематичного засідання гуртка.

Надалі виступили члени гуртка з підготовленими дослідженнями, які презентували за допомогою мельтимедійного проектору. Виступили:
– КОСОЛОВСЬКА К. “Про біографію знаного вченого та праці”;
– ПЕШКОВА А. “Про суть Теорії живого права Є.Ерліха”;
– ШТЕФУРЯК П. “Про соціологію права Є.Ерліха”.

Учасники засідання провели активну дискусію та виявили цінність поглядів відомого юриста минулого для сучасного сьогодення. Наприкінець засідання були проведені підсумки та запропоновано тематику наступних зустрічей.