Обговорення питань освітньої траєкторії студента

Сьогодення потребує підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти, зорієнтованої на європейський вимір, де самовдосконалювання, вміння самостійно здобувати знання й ефективно використовувати їх у професійній діяльності є головним.

Кожен здобувач вищої освіти має право персонально обрати із загальноуніверситетського каталога вибіркові дисципліни та створити власну індивідуальну освітню траєкторію.

Обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти із університетського каталогу проводиться на засадах прозорості та студентоцентризму.

Про це говорили сьогодні зі здобувачами декани юридичного факультету і факультету ІТЕ, доценти Стелла Кельбя і Тетяна Штерма та заступник декана факультету ІТЕ доцент Валерія Вершигора.