Відкрите обговорення освітньо-професійних програм та плану роботи кафедри КСіТ на 2023-2024 н.р.

На кафедрі комп’ютерних систем і технологій відбулась чергова зустріч для обговорення з викладачами, академічною спільнотою та стейкхолдерами-роботодавцями освітньо-професійних програм з спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Один з стейкхолдерів Святослав ЖИВАЧІВСЬКИЙ відзначив, що оновлені освітні компоненти, якими наповнено освітньо-професійні програми “Комп’ютерні науки” першого бакалаврського та другого магістерського рівнів позитивно вплинуть на якість підготовки здобувачів відповідних освітніх ступенів.

Завідувач кафедри Ольга АРТЕМЕНКО представила для обговорення план роботи кафедри на 2023-2024 навчальний рік. В результаті обговорення з колегами та стейкхолдерами план роботи кафедри комп’ютерних систем і технологій було доповнено цікавими заходами з розвитку Soft skils та лекцією-екскурсією на ІТ-фірму ZH-index.