Розвиваємо soft skills у студентів спеціальності 122 “комп’ютерні науки”

1 травня на кафедрі комп’ютерних систем і технологій проведено англійською мовою лекцію-дискусію “Concurrency fundamentals in Java” для здобувачів освітнього ступеня “магістр”. Лектор: к.т.н., доцент Богдан ГАЦЬ.

Богдан ГАЦЬ не тільки є одним з провідних науковців кафедри комп’ютерних систем і технологій, що має, зокрема, звання лауреата премії Президента України для молодих вчених, він також є фахівцем-практиком з багаторічним досвідом роботи у ІТ-бізнесі та володіє англійською мовою на рівні B2.

Під час заняття студенти були залучені до обговорення, та продемонстрували не тільки хороший рівень знань за темою, а і вміння висловлювати свою думку, задавати питання та володіння достатнім словником технічних термінів англійською мовою.

Викладачі кафедри комп’ютерних систем і технологій постійно працюють над самовдосконаленням та підготовкою до занять з метою найкращого забезпечення викладання за всіма освітніми програмами кафедри.