Проектно-технологічна практика здобувачів освіти

Проектно-технологічна практика є важливим елементом фахової підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою підготовки фахових молодших бакалаврів з спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Студенти випускної групи продемонстрували на захисті високий рівень теоретичних знань та практичних навичок. Виконані ними проєкти були оригінальними, цікавими та реалізовані з застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Комісія у складі завідувача кафедри комп’ютерних систем і технологій Ольги АРТЕМЕНКО, декана факультету інформаційних технологій та економіки Тетяни ШТЕРМИ та керівника практики – викладача кафедри комп’ютерних систем і технологій Сергія ОСАДЧУКА позитивно оцінила усі представлені до захисту проєкти.