Захист курсових робіт з трудового права

7 червня 2024 року на юридичному факультеті ПВНЗ “Буковинський університет” відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни “Трудове право” здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право.

Захист проходив при комісії, до складу якої увійшли: декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент Стелла КЕЛЬБЯ (голова комісії), доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н., доцент Леся РУСНАК (керівник), завідувач кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н., доцент Ігор УТЄХІН.

Студенти показали належний рівень знань та презентували роботи, оформлені згідно прийнятих вимог. Вітаємо з успішним захистом!