Захист курсових робіт з трудового права студентами Фахового коледжу

15 квітня 2024 року на юридичному факультеті ПВНЗ “Буковинський університет” відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни “Трудове право” здобувачів освітньо-професійного ступеня “Фаховий молодший бакалавр” груп П-31, Пз-31 спеціальності 081 «Право» в змішаному (очно-дистанційному) форматі.

Здобувачів освіти привітала декан юридичного факультету, к.ю.н., доц. Стелла КЕЛЬБЯ, яка наголосила на важливості науково-дослідної роботи в системі професійної підготовки майбутніх фахівців-юристів, що з одного боку, дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення фахових дисциплін, з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук студента.

Студенти представили членам комісії, яку склали декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент Стелла КЕЛЬБЯ, доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н., доц. Мирослава ГУДИМА, доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н., доц. Леся РУСНАК, результати своїх ґрунтовних досліджень, котрі засвідчили їх глибоке розуміння основних правових категорій та процесів, вміння працювати з нормативними джерелами та науковою літературою, здатність визначати наукові проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення.

Керівники курсових робіт: доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, к.ю.н., доц. Леся РУСНАК та доцент кафедри фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н., доц. Мирослава ГУДИМА стали для здобувачів чудовими менторами, які направляли в наукових пошуках, надавали допомогу в формулюванні ідей, підтримували здобувачів на всіх етапах написання та захисту курсових робіт, вірили в них і змогли розкрити їх науковий творчий потенціал.

Наполеглива праця студентів та грамотне наукове керівництво увінчалися успіхом: здобувачі вдало захистили курсові роботи. Вітаємо і бажаємо нових наукових звершень!