Співпраця із ЗВО країн ЄС

Співпраця Буковинського університету із ЗВО країн ЄС ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу, системного та взаємовигідного характеру співпраці щодо мобільності студентів, проведення науково-дослідних і проектно- конструкторських робіт.

Співпраця і дружні відносини дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачувати навчальний і науковий потенціал на підставі запозичення та використання світового досвіду, обмінвикладачами та студентами в рамках кредитно-трансферної системи, стажування професорсько-викладацького складу.

Ці та інші питання обговорили при зустрічі, під час підписання угоди про співпрацю представники ЗВО від Польщі: Кшиштоф Рейман – Ректор Державної вищої техніко-економічної школи ім.Б.Маркевича (Ярослав), Володимир Бригілевич – представник Ректора у Східній Європі, Лукаш Пайда – помічник Ректора Державної вищої техніко-економічної школи ім.Б.Маркевича (Ярослав) і від ПВНЗ «Буковинський університет»: т.в.о. президента університету к.п.н., доцент Світлана Пелипчук, декан факультету інформаційних технологій та економіки к.е.н., доцент Тетяна Штерма, декан юридичного факультету к.ю.н., доцент Стелла Кельбя, які зазначили, що учасники освітнього процесу Буковинського університету беруть активну участь у міжнародних заходах, які забезпечують міжнародну академічну мобільність та європейські і світові стандарти якості роботи.

Успіхів у плідній співпраці! Дякуємо д.т.н., професору Василю Заяцю за організацію чудової зустрічі!