Співпраця з стейкхолдером

Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет» підписав договір про проведення спільної навчальної виробничої діяльності із Приватним акціонерним товариством «ЛАН», що передбачає взаємовигідне співробітництво сторін та періодичний перегляд освітніх програм з метою реалізації актуальних вимог до спеціальностей.

Зокрема обговорено освітньо-професійну програму другого магістерського рівня Облік і оподаткування та піднято питання про збільшення кількості годин освітніх компонентів фахового спрямування.

Дякуємо за співпрацю голові правління та головному бухгалтеру Приватного акціонального товариства «ЛАН».