Співпраця ЗВО

Освітньо-наукова діяльність закладів вищої освіти спрямована на високу якість знань і наукових досліджень, активне впровадження інновації і технологій. Стратегічний розвиток наукової складової ЗВО передбачає сприяння розвитку актуальних фундаментальних та прикладних досліджень для забезпечення всебічного розвитку країни.

В обговоренні питань перспектив освітньо-наукової співпраці взяли участь представники вітчизняних ЗВО:
– Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Оксана Бялковська д.е.н., професор, ЗВО «Подільський державний університет», м.Кам’янець-Подільський
– Професор кафедри економіки та цифрового бізнесу, Світлана Васильчак д.е.н., професор ЗВО «Державний університет економіки і технологій», м.Кривий ріг
– Декан факультету інформаційних технологій та економіки Тетяна Штерма к.е.н., доцент ПВНЗ «Буковинський університет», м.Чернівці
– Учений секретар Олена Кобернюк к.с-г.н., доцент, ЗВО «Подільський державний університет», м.Кам’янець-Подільський
– Доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем Павліна Фугело к.е.н., доцент ЗВО «Подільський державний університет» м.Кам’янець-Подільський

Під час розмови в дружній атмосфері було окреслено пріоритетність студентоцентризму, наголошено на важливості обговорень освітніх програм всіх освітніх рівнів з участю стейкхолдерів, а також можливі напрями наукових досліджень і перспективи співпраці у 2024-2025рр.

Дякуємо ЗСУ за можливість працювати і навчатись!