Професор Євдокименко приймає вітання з Днем науки від деканів факультетів

18 травня, у День науки, що цього 2024 року випадав на суботу, декани факультетів ПВНЗ “Буковинський університет” вирішили у неформальній обстановці привітати Лауреата Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості “Золота фортуна”, д.е.н., професора кафедри обліку і фінансів Валерія ЄВДОКИМЕНКО.

Складним та творчо багатим був науковий шлях Валерія Кириловича. Його наукові праці відомі не тільки вітчизняним економістам, але й вченим близького й дальнього зарубіжжя; багатоаспектні проблеми, підняті ним, ще чекають вирішення майбутнім поколінням науковців.

Шановний професор не залишає науки й досі; активний характер вимагає творчого пошуку не лише в галузі економіки, але й у дотичних сферах. Так, зокрема з останніх подій, Валерій Кирилович у співавторстві з деканом юридичного факультету, к.ю.н., доцентом Стеллою КЕЛЬБЕЮ виступив у VІІ щорічний науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Право в умовах воєнного стану: українські реалії та міжнародні тенденції”, організованій юридичним факультетом ПВНЗ “Буковинський університет”, з доповіддю на тему “Право і ноосферні імперативи: їх інтеграція, конвергенція та коеволюція як глибинне підґрунтя прогресу і спостереження”, чим викликав непідроблений інтерес учасників та присутніх. Результатом цього виступу стало вручення Стеллою Георгіївною визначному економісту сертифікату про участь у конференції.

Декан факультету інформаційних технологій та економіки, к.е.н., доцент Тетяна ШТЕРМА вручила Валерію Кириловичу подяки від керівництва університету за плідну наукову роботу протягом всього свідомого життя.

Від душі вітаємо Валерія Кириловича зі святом!

Так тримати!