Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок

Навчання взагалі і, зокрема, організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці.

Цікаве практичне заняття з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні» для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня пройшло на високому рівні.

Практик – ФОП «Комп’ютерне програмування» Марчел Богіцой та завідувач кафедри обліку і фінансів Наталія Рошко провели детальний розгляд практичного застосування обліку, аналізу та звітності на підприємствах різних форм власності.

BAS Бухгалтерія – сучасна програма, що призначена для ефективної роботи різних категорій користувачів. Керівники для аналізу діяльності можуть використовувати будь-які інструменти звітності, менеджери з продажів – виписувати рахунки, аналізувати залишки на складах, оплату і заборгованість, бухгалтерська служба підприємства – вести бухгалтерський та податковий облік.

Дякуємо і надіємося про подальшу співпрацю!