Робота Центру забезпечення якості освіти

Основним завданням Центру забезпечення якості освіти, як структурного підрозділу ПВНЗ “Буковинський університет”, є реалізація загальноуніверситетських заходів, що спрямовані на удосконалення якості навчально-виховного процесу.

Співробітники Центру розробили зміст опитувальників, за якими здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники будуть оцінювати якість освітнього процесу.

У результаті продуктивної роботи було затверджено чотири форми для опитування здобувачів освіти (“Оцінка якості освітньої діяльності”, “Матеріально-технічна база та безпека освітнього середовища”, “Викладач очима студента”, “Оцінка змісту та реалізації освітньо-професійної програми”) та одна – для викладачів (“Опитування науково-педагогічних працівників”).