Річне звітування аспірантів!

Здобувачі ступеня вищої освіти доктора філософії ПВНЗ «Буковинський університет» користуються правами здобувачів вищої освіти та виконують всі обов’язки, що визначені Законом України «Про вищу освіту».

Традиційно відбулося засідання кафедри на якому успішно прозвітували здобувачі ступеня вищої освіти доктора філософії про виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми, а саме висвітлили етапи та стан готовності дисертаційного дослідження, представили список публікацій та участь у конференціях.

Наукові керівники вкотре зробили акцент на путівнику з публікації статті в міжнародних наукометричних базах, а саме обговорили інструкцію по роботі в базі Scopus та Web of Science. Декан факультету інформаційних технологій та економіки наголосила про дотримання академічної доброчесності і нагадала, що результати успішних досліджень створюють основу для нових наукових розробок!

Миру і наукових успіхів!

ДЯКУЄМО ЗСУ ЗА МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЬ І ПРАЦЮВАТИ!