Договір про співпрацю з Університетом Короля Данила

У травні 2024 року було укладено договір про співпрацю між ПВНЗ “Буковинський університет” та ЗВО “Університет Короля Данила”.

Згідно договіру співпраця університетів передбачає:
– проведення спільних засідань з питань удосконалення змісту та структури освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти;
– обмін навчально-методичною та науково-технічною інформацією з проблем навчання та впровадження новітніх технологій в системі освіти;
– організацію і проведення спільних форумів, семінарів, круглих столів, лекцій, науково-практичних конференцій, тренінгів, методичних семінарів тощо;
– публікацію наукових, навчальних і методичних матеріалів за результатами виконання спільних робіт;
– реалізацію різноманітних напрямків академічної мобільності учасників освітнього процесу у формах, передбачених законодавством (у тому числі, забезпечення проходження практики і стажування здобувачами вищої освіти на базі університетів; організацію та здійснення взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університетів тощо);
– надання взаємних інформаційно-консультативних послуг в освітній, науковій та професійній діяльності.

“Такий спектр напрямків передбачає активну діяльність у взаємовигідному співробітництві”, – зазначила Перший проректор ПВНЗ “Буковинський університет”, к.п.н., доцент Світлана ПЕЛИПЧУК, радо вітаючи делегацію з Університету Короля Данила на чолі з Романом ЛУЦЬКИМ – д.ю.н., професором, директором Науково-дослідного інституту імені академіка Івана Луцького Університету Короля Данила.

Підписантів договору щиро привітали і декани факультетів ПВНЗ “Буковинський університет” – к.ю.н., доцент Стелла КЕЛЬБЯ та к.е.н., доцент Тетяна ШТЕРМА.

Спільними досягненнями працюємо на благо України!